Polsko-czeska współpraca gospodarcza – spotkanie informacyjne w Białymstoku, 10.09.2018r.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne w zakresie wsparcia eksportu oraz inwestycji:

Polsko-czeska współpraca gospodarcza”,

które odbędzie się 10 września 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1300  w Białymstoku w siedzibie Izby Przemysłowo–Handlowej w Białymstoku, przy ul. Antoniukowskiej 7.

Celem spotkania jest przekazanie przedsiębiorcom informacji niezbędnej do planowania, organizowania oraz realizacji eksportu i inwestycji na rynku czeskim. Jest ono adresowane do przedsiębiorców prowadzących lub planujących działalność na wyżej wymienionym rynku.

Rejestracja

W celach organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu telefonicznie: 85 652 56 45 lub e-mail: biuro@iph.bialystok.pl

Pogram spotkania „Polsko-czeska współpraca gospodarcza”

    • 13.00-13.15 Rejestracja uczestników, serwis kawowy

 

    • 13.15-13.45 Otwarcie spotkania i powitanie zaproszonych gości, wprowadzenie z zakresu tematyki spotkania – Witold Karczewski, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku

 

    • 13.45-15.00 Perspektywy rozwoju współpracy z rynkiem czeskim dla polskich przedsiębiorstw, dane statystyczne, główne obszary współpracy bilateralnej; dobry partner do gospodarczej współpracy – aspekty prawne – zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej na wybranym rynku, regulacje prawne, sposoby świadczenia usług, zawieranie umów, negocjacje, bezpieczeństwo biznesowe współpracy, ubezpieczenia eksportowe, transakcje walutowe, możliwości wsparcia działalności eksportowej, możliwości inwestycji i współpracy z rynkiem czeskim; dyskusja; Adam Suchanek Dyrektor  rządowej agencji wspierania Czech Trade w Polsce.

 

    • 15.00-16.45 Praktyczne aspekty współpracy z czeskimi partnerami – doświadczenia w kontaktach handlowych z rynkiem czeskim, stosowane metody płatności, biznesowe warunki wejścia, różnice kulturowe, zasady współpracy, perspektywiczne branże dla podlaskich przedsiębiorców; dyskusja; – Paweł Tupalski – Prezes Zarządu Brand Distribution Sp. z o.o.

 

    • 16.45-18.00 Lunch oraz rozmowy kuluarowe