Polski Kongres Gospodarczy w Warszawie, 22-23.10.2014r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na Polski Kongres Gospodarczy, który odbędzie się 22 i 23 października 2014r. w Biznes Klubie Stadionu Narodowego w Warszawie.

Podczas Kongresu przedstawione zostaną działania i oferta Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencji Rozwoju Przemysłu, a także konsorcjów mających na celu systemową współpracę z przemysłem: Polskiego Instytutu Technologi i oraz Instytutu „Autostrada Technologii i Innowacji”. Znajdzie się tu też miejsce na prezentację możliwości współdziałania nauki i biznesu w ramach europejskiego programu Horyzont 2020. Specjalne sesje zostaną poświęcone omówieniu związku nauki z gospodarką w dwóch krajach wyróżniających się pod tym względem – tj. Szwajcarii i Izraelu. Przewidziany został czas dla przedsiębiorców, którzy będą mogli przedstawić swoje potrzeby i oczekiwania pod adresem środowisk naukowych.

Więcej informacji na stronie: www.polskikongresgospodarczy.pl

Źródło: www.parp.gov.pl