„Polska-Niemcy – gospodarczy sukces”, Białystok, 11.12.2017r.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku ma przyjemność zaprosić na bezpłatne spotkanie informacyjne w zakresie wsparcia eksportu oraz inwestycji pt. „Polska-Niemcy- gospodarczy sukces”, które odbędzie się 11 grudnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w Białymstoku, w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku przy ul. Antoniukowskiej 7.

Celem spotkania jest przekazanie przedsiębiorcom informacji niezbędnej do planowania, organizowania oraz realizacji eksportu i inwestycji na rynku niemieckiego. Jest ono adresowane do przedsiębiorców prowadzących lub planujących działalność na wymienionym rynku.

Zainteresowani proszeni są o potwierdzenie udziału w spotkaniu pod nr tel. 85 652 56 45 lub e-mail: biuro@iph.bialystok.pl.

Program spotkania Polska-Niemcy – gospodarczy sukces

13.00-13.15
Rejestracja uczestników, serwis kawowy

13.15-13.45
Otwarcie spotkania i powitanie zaproszonych gości, wprowadzenie z zakresu tematyki spotkania – Witold Karczewski, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku

13.45-15.00
Perspektywy rozwoju współpracy z rynkiem niemieckim dla polskich przedsiębiorstw, dane statystyczne, główne obszary współpracy bilateralnej; dobry partner do gospodarczej współpracy – aspekty prawne – zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej na wybranym rynku, regulacje prawne, sposoby świadczenia usług, zawieranie umów, negocjacje, bezpieczeństwo biznesowe współpracy, ubezpieczenia eksportowe, transakcje walutowe, możliwości wsparcia działalności eksportowej, możliwości inwestycji i współpracy z rynkiem niemieckim; dyskusja; – Matthias Rehm –  Główny Specjalista  ds. ekonomicznych  Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Polsce

15.00-16.45
Praktyczne aspekty współpracy z niemieckimi partnerami – doświadczenia w kontaktach handlowych z rynkiem niemieckim, stosowane metody płatności, biznesowe warunki wejścia, różnice kulturowe, zasady współpracy, perspektywiczne branże dla podlaskich przedsiębiorców; dyskusja – Jan Zadykowicz – Prezes Zarządu JAZON Sp. z o.o.

16.45-18.00
Lunch oraz rozmowy kuluarowe