Polish Challenge Fund otwarty! Zgłoś swój projekt w konkursie!

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza polskie podmioty – firmy i instytuty naukowo-badawcze do składania ofert w ramach Polish Challenge Fund (PCF) – inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i United Nations Development Programme (UNDP). Założeniem PCF jest transfer polskiego know-how, technologii i innowacyjnych rozwiązań w obszarach zielonych technologii i technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) do krajów partnerskich Polskiej pomocy – Białorusi i Ukrainy.

Informacje o procedurze i inne dokumenty wymagane w konkursie są dostępne na stronie UNDP Procurement:

 https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=63958

Wnioski projektowe należy złożyć w języku angielskim do UNDP.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 16 kwietnia 2020 r.

Kontakt