Podsumowanie VII śniadania biznesowego w Hajnówce - PFRR
Podsumowanie VII śniadania biznesowego w Hajnówce 2
Archiwum aktualności | 01.09.2023

Podsumowanie VII śniadania biznesowego w Hajnówce

30 sierpnia hajnowscy przedsiębiorcy spotkali się na śniadaniu biznesowym. Głównym tematem spotkania były bezzwrotne dotacje dla firm działających na terenach przygranicznych, w tym na terenie miasta Hajnówka w ramach programu Fundusze Europejskie dla podlaskiego – Działanie 1.5. Wdrażanie innowacji w zakresie produktów/usług oraz procesów w MŚP.

W śniadaniu uczestniczyło 35 osób.

Pani Izabela Lasota, Specjalista ds. Funduszy Europejskich w Główny Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Białymstoku omówiła możliwości ubiegania się o dotacje, warunki otrzymania wsparcia, kryteria formalne i merytoryczne oceny wniosków i odpowiadała na pytania przedsiębiorców.

W ramach omawianego Działania 1.5. o dotacje mogą ubiegać się firmy działające wyłącznie na terenach przygranicznych, m.in. z terenu gminy miejskiej i wiejskiej Hajnówka oraz gmin: Dubicze Cerkiewne, Kleszczele, Białowieża, Narewka, Narew i innych gmin wymienionych w dokumentacji projektowej.

Kolejna tematyka śniadania zaplanowanego na dzień 20 września będzie dotyczyła powołania Hajnowskiej Rady Biznesu.

Podsumowanie VII śniadania biznesowego w Hajnówce 1
Podsumowanie VII śniadania biznesowego w Hajnówce 3
Podsumowanie VII śniadania biznesowego w Hajnówce 2

Zobacz pozostałe artykuły

Zapisz się do newslettera