Podsumowanie misji gospodarczej na Łotwę i do Estonii

Ośrodek Enterprise Europe Network działający w ramach Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zorganizował kolejną misję gospodarczą, tym razem na Łotwę i do Estonii. Misja była kontynuacją wyjazdu na Litwę, który odbył się w 2016 roku. Podlaskie firmy miały więc okazję odwiedzić dzięki nam już trzy kraje bałtyckie, by kompleksowo poznać te rynki i nawiązać na nich pierwsze kontakty biznesowe. Co więcej, przed wyjazdem zorganizowaliśmy również w Białymstoku seminaria informacyjne dotyczące tych rynków, by zainteresowanym firmom dostarczyć kompleksowy pakiet usług.

W ostatniej misji, która odbyła się w dniach 29.05-02.06.2017 r., uczestniczyło 6 podlaskich firm reprezentujących różne branże: spożywczą, opakowaniową, budowlaną, finansową, drzewną i medyczną . Dzięki wsparciu partnerów EEN na Łotwie ( Łotewska Agencja Inwestycji i Rozwoju) i w Estonii (Estońska Izba Przemysłowo-Handlowa ), uczestnicy wyjazdu zapoznali się ze specyfiką obu rynków, a przede wszystkim mieli możliwość osobistych spotkań z potencjalnymi kontrahentami. Prezentacje dotyczące gospodarek tych krajów, istniejących w nich systemów wsparcia przedsiębiorczości oraz zapotrzebowania na współpracę z Polską dostarczyły wiedzy teoretycznej, natomiast spotkania kooperacyjne z zagranicznymi przedsiębiorstwami pozwoliły podlaskich firmom zweryfikować swoje szanse na wejście na rynki bałtyckie i zdobyć pierwsze bezpośrednie kontakty.

Odbyło się niemal 40 spotkań kooperacyjnych, co jest dużym sukcesem. Łotewskie i estońskie firmy zostały wcześniej dobrane pod kątem ich rzeczywistego zainteresowania ofertą polskich partnerów, dlatego każda rozmowa to realna szansa na nawiązanie współpracy. Świadczy o tym również fakt, że niektóre rozmowy były kontynuowane jeszcze po zakończeniu oficjalnej części w siedzibach zagranicznych firm. Teraz wszystko pozostaje w rękach podlaskich przedsiębiorców. Prowadzą oni obecnie zaawansowane negocjacje, a my czekamy na wiadomości o podpisanych umowach.

Dziękujemy Uczestnikom misji za profesjonalizm, punktualność, wysoką kulturę, zaangażowanie w spotkania oraz miłą atmosferę wyjazdu. Wiemy, że te 5 intensywnych dni i niemal 2000 przejechanych kilometrów to dopiero początek naszej wspólnej wyprawy na podbój rynków zagranicznych!