Podsumowanie kolejnego semestru projektu SUPER

Kolejne kilka miesięcy realizacji projektu SUPER za nami. Najważniejszym zadaniem w tym czasie było przeprowadzenie samooceny systemu wsparcia ekoinnowacji w naszym regionie. W związku z tym zaprosiliśmy do dyskusji regionalnych partnerów projektu (Urząd Marszałkowski, Politechnikę Białostocką, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny oraz Izbę Przemysłowo-Handlową), a także dodatkowe instytucje (Klaster Obróbki Metali oraz firmę EkoExpert Doradztwo ekologiczne i gospodarcze).

Dyskusja odbyła się według szczegółowego scenariusza dostarczonego przez Uniwersytet w Linköping w Szwecji. Wcześniej braliśmy udział w intensywnych pracach związanych z tym narzędziem – uczestniczyliśmy w spotkaniach, zgłaszaliśmy swoje uwagi. Dzięki temu, że partnerzy projektu w innych krajach stosują tę samą metodologię, możliwe będzie porównanie wyników.

Wyniki badań

Uczestnicy dyskusji oceniali poszczególne sfery funkcjonowania systemu ekoinnowacji w województwie podlaskim. Z badania wynika, że do mocnych stron regionu należą upowszechnianie idei zrównoważonego rozwoju i jej głębokie zakorzenienie w lokalnych dokumentach oraz ocena i monitoring systemu. Dobrze oceniona została również różnorodność dostępnych form wsparcia. Dużo pracy wymagają jeszcze natomiast kwestie łatwości dostępu do tego systemu i jego przejrzystości, współpracy i koordynacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami oraz dopasowania oferty do rzeczywistych potrzeb ekoinnowatorów.

Pracujemy również nad mapą systemu – przystępną wizualizacją dostępnych instytucji i instrumentów wsparcia. Skupiamy się na regionie, ale nie pomijamy oferty na poziomie krajowym czy międzynarodowym dostępnej dla ekoinnowatorów z naszego województwa. Mapa pomoże uporządkować wiedzę na temat dostępnego wsparcia i ukaże luki w systemie.

Plany na przyszłość

Kolejny semestr projektu poświęcony będzie wypracowaniem tzw. action planu, czyli działań, które należy podjąć w regionie, by zwiększyć efektywność systemu wsparcia ekoinnowacyjnych pomysłów i rozwiązań. Ważne jest, by poza wdrażaniem ekoinnowacji w naszym regionie, co przynosi wiele bezpośrednich korzyści mieszkańcom, promować ekoinnowacyjne firmy poza granicami kraju. Internacjonalizacja jest szansą na rozwój województwa i polepszenie sytuacji gospodarczej. Taki właśnie cel przyświeca nam w ramach projektu SUPER.

Projekt Super Supporting eco-innovations toward international markets jest realizowany w ramach programu Interreg Europe.