Podsumowanie kolejnego semestru projektu SUPER

Z końcem marca 2019 r. kończymy pierwszą fazę projektu SUPER. Najważniejszym zadaniem w tym okresie było opracowanie rekomendacji (planu działania) dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w zakresie wsparcia ekoinnowacji w regionie. Podobne rekomendacje opracowali pozostali partnerzy projektu ze Szwecji, Danii, Holandii, Litwy, Łotwy, Irlandii, Hiszpanii i Grecji.

Plan wsparcia ekoinnowacji w województwie podlaskim

W ramach projektu opracowaliśmy rekomendacje mające na celu usprawnienie systemu wsparcia na rzecz przedsiębiorstw w zakresie ekoinnowacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (Action Plan). W tym celu spotykaliśmy się dwukrotnie z interesariuszami – przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego celem omówienia najlepszych możliwych rozwiązań. Opracowane rezultaty są efektem badań potrzeb przedsiębiorstw przeprowadzonych na poziomie regionalnym, międzynarodowego uczenia się  oraz wymiany informacji. Efekty naszej pracy będziemy monitorować w kolejnym etapie projektu.

 Spotkanie w Kopenhadze i Utrechcie

W minionym okresie braliśmy udział w spotkaniu partnerów i interesariuszy w Kopenhadze oraz w Utrechcie. W trakcie spotkań wraz z uczestnikami z innych krajów przedyskutowaliśmy i porównaliśmy poszczególne plany działania. Wymiana wiedzy na poziomie ponadnarodowym pozwoliła uwzględnić inny punkt widzenia, co przyczyniło się do podniesienia jakości opracowywanych planów działania. Ponadto, w ramach obu wizyt mieliśmy okazję zobaczyć praktyczne wdrożenie ekoinnowacji w tamtejszych przedsiębiorstwach i instytucjach.

Seminaria informacyjne

W minionym okresie zorganizowaliśmy dwa seminaria informujące o rezultatach projektu – jedno w Mońkach, a drugie w Białymstoku. Oba wydarzenia zgromadziły ponad 80 uczestników, których poinformowaliśmy jak dzięki współpracy międzynarodowej będziemy zmieniać Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego tak, aby ekoinnowacje były łatwiej dostępne dla przedsiębiorców.

Plany na przyszłość

Kolejny semestr projektu poświęcony będzie monitorowaniu wdrażania strategii, tzw. action planu, czyli planu działań, które należy podjąć w regionie, by zwiększyć efektywność systemu wsparcia ekoinnowacyjnych pomysłów i rozwiązań. Ważne jest, by poza wdrażaniem ekoinnowacji w naszym regionie, które przynosi wiele bezpośrednich korzyści mieszkańcom, promować ekoinnowacyjne firmy poza granicami naszego kraju, gdyż wychodzenie na rynki zagraniczne jest szansą na rozwój i polepszenie sytuacji gospodarczej naszego województwa.

Projekt Super Supporting eco-innovations toward international markets jest realizowany w ramach programu Interreg Europe.