Podsumowanie kolejnego semestru projektu SUPER

Kolejne kilka miesięcy realizacji projektu SUPER za nami. Najważniejszym zadaniem w tym okresie było porównanie wyników badań dotyczących systemów wsparcia ekoinnowacji w poszczególnych krajach biorących udział w projekcie (Polska, Szwecja, Dania, Holandia, Litwa, Łotwa, Irlandia, Hiszpania, Grecja).

Wyniki badań

W celu omówienia wyników samooceny (Self-Assessment Tool) oraz mapowania systemu wsparcia ekoinnowacji w Polsce, 18 maja 2018 r. zorganizowaliśmy spotkanie, na które zaprosiliśmy interesariuszy projektu, tj. przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Politechniki Białostockiej, Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz Izby Przemysłowo-Handlowej. Oprócz wniosków z raportu omówiliśmy rekomendacje dotyczące przyszłych działań na rzecz wsparcia MSP w wychodzeniu na rynki zagraniczne i we wdrażaniu ekoinnowacji. Rekomendacje są punktem wyjścia do stworzenia planu działań w powyższym zakresie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, czym zajmiemy się w kolejnym okresie realizacji projektu.

Spotkanie interesariuszy projektu w Białymstoku
Spotkanie interesariuszy projektu w Białymstoku

 

Spotkanie w Irlandii

W minionym okresie braliśmy również udział w spotkaniu partnerów i interesariuszy w Irlandii. Wraz z innymi uczestnikami przedyskutowaliśmy i porównaliśmy wnioski z badań, co pomogło zidentyfikować kraje do siebie podobne, jak i kraje, od których możemy się wiele nauczyć. Omówiliśmy również ścieżkę, jaką w każdym z krajów musi przejść przedsiębiorstwo zainteresowane wprowadzeniem ekoinnowacji i wyjściem na rynek zagraniczny, aby otrzymać wsparcie. Kolejnym punktem wizyty w Irlandii było przedstawienie dobrych praktyk dotyczących wspierania internacjonalizacji i ekoinnowacji zidentyfikowanych w swoim kraju. W ramach wizyty w hrabstwie Tipperary mieliśmy również okazję zobaczyć praktyczne wdrożenie ekoinnowacji w tamtejszych przedsiębiorstwach.

Spotkanie partnerów projektu w Irlandii
Spotkanie partnerów projektu w Irlandii

Plany na przyszłość

Kolejny semestr projektu poświęcony będzie wypracowaniu spisanej strategii, tzw. action planu, czyli planu działań, które należy podjąć w regionie, by zwiększyć efektywność systemu wsparcia ekoinnowacyjnych pomysłów i rozwiązań. Ważne jest, by poza wdrażaniem ekoinnowacji w naszym regionie, które przynosi wiele bezpośrednich korzyści mieszkańcom, promować ekoinnowacyjne firmy poza granicami naszego kraju, gdyż wychodzenie na rynki zagraniczne jest szansą na rozwój i polepszenie sytuacji gospodarczej naszego województwa.

Projekt Super Supporting eco-innovations toward international markets jest realizowany w ramach programu Interreg Europe.