Podlaskie z najwyższym wzrostem gospodarczym w kraju w roku 2017

W 2017 roku wzrost gospodarczy w województwie podlaskim był najwyższy w kraju i wyniósł aż 8,1 proc. Tak dobrego wyniku nie było od lat! Jednak ciągle pozostaje nam sporo do nadrobienia – zauważa Marek Dźwigaj, wiceprezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.

GUS opublikował dzisiaj (3 stycznia 2019 r.) wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów za 2017 r. Z materiału tego wynika, że w 2017 roku ponad 1/2 krajowej wartości produktu krajowego brutto została wytworzona w pięciu regionach: warszawskim stołecznym, śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim i małopolskim.

Niemniej we wszystkich regionach odnotowano wtedy wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących w porównaniu do 2016 roku, przy czym największy w regionie podlaskim – o 8,1 proc., a najmniejszy w regionie lubuskim – o 5,2 proc., wobec 6,9 proc. dla kraju ogółem. Udziały poszczególnych regionów w generowaniu PKB w 2017 roku były znacznie zróżnicowane – od 2,1 proc. w regionie opolskim do 17,2 proc. w regionie warszawskim stołecznym.

Wartość PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2017 roku kształtowała się na poziomie od 35,6 tys. zł w regionie lubelskim (68,9 proc. przeciętnej dla kraju) do 113,3 tys. zł w regionie warszawskim stołecznym (218,9 proc. średniej krajowej). Najwyższy poziom PKB na 1 mieszkańca uzyskany w 2017 roku w regionie warszawskim stołecznym przewyższał ponad 3-krotnie wartość PKB na 1 mieszkańca regionu lubelskiego, w którym to odnotowano najniższy jego poziom.

Komentarz

Marek Dźwigaj, wiceprezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego:

– Jak podaje GUS, w 2017 roku wzrost gospodarczy w województwie podlaskim był najwyższy w kraju i wyniósł aż 8,1 proc. Tak dobrego wyniku nie było od lat. Dzięki temu w klasyfikacji województw prześcignęliśmy województwo warmińsko-mazurskie oraz świętokrzyskie i pod względem wartości PKB na mieszkańca jesteśmy na 12 miejscu w kraju.

Tak dobry wynik był przede wszystkim efektem rozwoju podlaskich firm, których przychody w 2017 roku wzrosły o ponad 12 proc. (przeciętna kraju to ok. 8 proc.). Wzrosła również wydajność pracy. Widać, że inwestycje w nowe zakłady produkcyjne, nowoczesne technologie zaczynają przynosić efekty. Stale poprawia się infrastruktura komunikacyjna, łącząca nasz region z centrum kraju. Nie można także pomijać programów związanych ze zrównoważonym rozwojem, realizowanych z poziomu polityki centralnej, w tym programów społecznych, które w naszym regionie są mocno odczuwalne.

Niestety, pomimo bardzo dobrego 2017 roku, ciągle pozostaje nam sporo do nadrobienia. Chociaż poziom PKB na mieszkańca w ciągu 2017 roku, wzrósł z 70,8 do 71,8 proc. średniej krajowej, to trzeba pamiętać, że w 2010 roku wynosił 73 proc., a w 2002 roku aż 76,9 proc.

Źródło informacji ekonomicznych: GUS, „Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2017 roku”


Źródło: https://poranny.pl/podlaskie-z-najwyzszym-wzrostem-gospodarczym-w-kraju-w-roku-2017/ar/13780611#strefa-biznesu