Podlaskie praktyki chłonięte jak w gąbkę na Białorusi