Podlaskie firmy znakomicie wykorzystały granty na tworzenie innowacji