Podlaskie firmy otrzymają dotacje na usługi doradcze

Ponad 200 tys. złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego przyznał Zarząd Województwa czterem podlaskim firmom na dzisiejszym (5.11) posiedzeniu. Dotacja zostanie przeznaczona na usługi eksperckie na rzecz tych przedsiębiorstw. Inne firmy również mogą jeszcze skorzystać z takiej szansy!

Firma Centro-Met Stefan Bedkowski otrzyma 35,7 tys. zł (koszt 51,66 tys. zł) na poradę w zakresie koncepcji oraz możliwości sfinansowania przedsięwzięć rozwojowych. Natomiast przedsiębiorstwu Centi Łukasz Wądołkowski, firmie Medical Honey i firmie G&G FARM Z. Garbowski Spółka Jawna eksperci przygotują strategię komunikacji marki. Wartość tej usługi (dla każdej z tych firm) wynosi 61,5 tys. zł, a dotacja z RPOWP pokryje 42,5 tys. zł.

Ponadto firma G&G skorzysta z drugiej usługi eksperckiej, polegającej na stworzeniu nowej marki produktów oraz fundamentów komercyjnych jej promocji i sprzedaży.  Dofinansowanie z RPOWP to 42,5 tys. zł (koszt 61,5 tys. zł).

Dotacje na usługi doradcze

To kolejne firmy, które otrzymały dofinansowanie na usługi doradcze w ramach działania 1.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Wzięły one udział w konkursie, w którym można uzyskać pomoc na ten cel. Oferta jest skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mogą one wybierać z szerokiego katalogu usług, które świadczą: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego i Podlaski Klub Biznesu.

Wnioski w tym naborze przedsiębiorstwa mogą składać do 31 grudnia 2019 roku. Jest więc jeszcze szansa na skorzystanie z tej możliwości wsparcia. Budżet tego naboru to aż 8 mln zł.


Źródło: https://ddb24.pl/artykul/podlaskie-firmy-otrzymaja/853497