Puls Biznesu – „Podlaskie: Mikro-, małe i średnie firmy dostają granty na badania i innowacje”

„W 2017 r. 38 podlaskich firm skorzystało z programu „Grant na badania i innowacje” na wdrożenie badań, ochronę patentową, licencje czy prototypy produktów, by zwiększać sprzedaż i być bardziej konkurencyjnymi. Łącznie dostały na ten cel 3,8 mln zł.

Każdy taki grant to maksymalnie 100 tys. zł. Przyznaje je Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego (PFRR) w Białymstoku, która ma jeszcze na ten cel ponad 5 mln zł. Pieniądze pochodzą z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. (…)”

Źródło: https://www.pb.pl/podlaskie-mikro-male-i-srednie-firmy-dostaja-granty-na-badania-i-innowacje-903620