Podlaskie – 29 mln zł z UE na pożyczki dla firm

29 mln zł z UE w formie preferencyjnych pożyczek mogą otrzymać z Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego (PFRR) firmy z regionu. 21 mln zł to kwota na pożyczki, które wesprą firmowe inwestycje, 8 mln zł przeznaczono na przedsięwzięcia związane z termomodernizacją.

Część przeznaczona na termomodernizację to już kolejna transza po tym, gdy Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego rozdysponowała na takie pożyczki kwotę 15 mln zł z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – poinformowała we wtorek PAP dyrektor Funduszu Pożyczkowego przy PFRR Agnieszka Kurajew.

Po łącznie 15 mln zł w ramach pożyczki termomodernizacyjnej sięgnęło 30 firm z różnych branż. Kurajew zaznaczyła, że głównie skorzystały z tego wsparcia firmy produkcyjne, ale także zajmujące się turystyką czy handlem.

„Produkt oceniamy jako trudny ze względu na ciągłe oczekiwanie finansowania tego rodzaju inwestycji ze środków dotacyjnych. W początkowym okresie zainteresowanie było znikome. Jednakże pod koniec realizacji projektu ilość wniosków przekroczyła dostępny limit” – poinformowała Kurajew i dodała, że dlatego pożyczka termomodernizacyjna będzie kontynuowana.

Przedsiębiorcy mogą pieniądze z takiej pożyczki przeznaczyć na różne działania, których efektem jest poprawa tzw. efektywności energetycznej firm.

PFRR jest regionalną instytucją otoczenia biznesu, która oferuje przedsiębiorcom różną pomoc ze środków publicznych, w tym unijnych. O obu obecnie oferowanych pożyczkach dyrektor Agnieszka Kurajew mówi, że są atrakcyjne dla firm, bo bez prowizji i opłat, oprocentowanie wynosi zero procent.

„Biorąc pod uwagę doświadczenia z realizacji poprzedniego projektu właściciele firm chętnie korzystają z tak preferencyjnych produktów na rozwój swoich firm, inwestycje czy też zmodernizowanie swojej infrastruktury” – podkreśla dyrektor Funduszu Pożyczkowego. Przedsiębiorcy mogą się zgłaszać po pożyczki w sposób ciągły, dopóki są dostępne pieniądze. Także wypłaty są realizowane na bieżąco – zapewnia PFRR.

Łącznie w 2018 r. PFRR udzieliła regionalnym firmom 12 mln zł pożyczek i było to o jedną piątą więcej niż w 2017 r. Rok 2019 zapowiada się pod tym względem na rekordowy. Kurajew podała, że do końca września 2019 r. PFRR udzieliła już pożyczek na kwotę 18 mln zł.(PAP)


Źródło: https://stooq.pl/n/?f=1319698