Podlaski biznes twardo za kongresem

Podlaskie środowiska biznesowe chwalą wydarzenie, jakim jest coroczny Wschodni Kongres Gospodarczy, organizowany w Białymstoku. W tym roku zaplanowano go na 25 – 26 września. Potwierdza się więc to, co pisaliśmy w naszym portalu, że impreza ta dla przedsiębiorców i organizacji, które ich zrzeszają, jest ważna, choć i nie brakuje głosów, że regionowi i jego stolicy nie przynosi namacalnych korzyści. Te mogą nie być widoczne, ale jeśli już występują, to są pokłosiem działań tutejszych menadżerów, którzy mają choćby okazję się spotkać i przede wszystkim w kuluarowych rozmowach zainicjować współpracę pomiędzy swoimi firmami czy nawet zwyczajnie poklepać się po plecach, co w biznesie ma swoje znaczenie.

Przyglądaliśmy się dotychczasowym edycjom kongresu, będąc na miejscu – w Operze i Filharmonii Podlaskiej przy Odeskiej. Tam też podpytywaliśmy przedstawicieli tutejszego biznesu, jak widzą korzyści płynące dla miasta i województwa z tej imprezy. Często słyszeliśmy, że oficjalne debaty nie wnoszą wiele, bo i sprowadzają się do powtarzania tych samych słów przez polityków czy reprezentantów publicznych instytucji oraz samochwałek rozmaitych oficjeli. Jednocześnie podkreślali, że – z ich punktu widzenia – trzeba tu być. W pewnych kategoriach chwalili więc inicjatywę. Co zatem przemawia za nią?

W tym roku Wschodni Kongres Gospodarczy doczeka się już szóstej edycji. W debatach, dyskusjach, spotkaniach i wydarzeniach towarzyszących weźmie udział ponad 1 500 uczestników, 200 prelegentów oraz 700 uczniów i studentów. Wydarzenia towarzyszące to rozstrzygnięcie konkursów na najlepsze inwestycje komunalne, standardy zarządzania i pomysły na biznes oraz inspirujące spotkania dla młodzieży.

– Wschodni Kongres Gospodarczy otwiera możliwości także dla przedsiębiorców. Mogą nie tylko wysłuchać uczestników wydarzenia, w tym przedstawicieli rządu, ale i sami wziąć udział w dyskusjach i wymianie opinii, w tym podczas mniej formalnych spotkań, np. w kuluarach – powiedział Henryk Owsiejew, właściciel i przewodniczący rady nadzorczej spółki Malow. – Izba Przemysłowo – Handlowa organizuje cykliczne spotkania przedstawicieli innych izb i dyplomatów. Obecność w tym roku potwierdziło już 50 przedstawicieli, co daje szansę na promocję Polski Wschodniej.

Według Wojciecha Kuśpika, prezesa Grupy PTWP, kongres organizowany jest z myślą o rozwoju Polski Wschodniej i tutejszych przedsiębiorstw. Organizator WKG ma nadzieję, że zaplanowane na tę edycję tematy pozytywnie zaskoczą uczestników.

– Działania rządu nakierowane na wdrożenie strategii zrównoważonego rozwoju w istotny sposób stawiają na rozwój regionów wschodnich, dając im nowe możliwości i szanse. Dlatego teraz tak istotna jest dyskusja o tym, jak ma przebiegać proces rozwoju Polski Wschodniej –stwierdził podczas jednej z konferencji prasowych.

Agenda wydarzenia obejmuje przekrojowe i aktualne spektrum tematów – od relacji między Unią Europejską a wschodem Europy, poprzez zagadnienia współpracy międzynarodowej, wspólnych europejskich inwestycji, po przemiany związane z cyfryzacją. Dyskutowane będą nowe czynniki kształtujące sytuację gospodarczą Polski i Europy, rozwojowe ambicje, bodźce wzrostu, szanse i wyzwania, ale także problemy i bariery do pokonania. Program dopełniają takie zagadnienia, jak: odnawialna energia i „zielony przemysł”, nowy kształt funduszy unijnych, sytuacja na rynku pracy, miejsce Polski Wschodniej w globalnych łańcuchach logistycznych, rynek rolno – spożywczy, usługi medyczne oraz sukcesja w firmach rodzinnych.

– Program kongresu powstawał z udziałem przedstawicieli różnych środowisk, co daje gwarancję, że wybraliśmy do dyskusji szerokie spektrum zagadnień. Nie zabraknie dyskusji o szansach i perspektywach rozwoju logistyki transgranicznej, w tym wynikającej z rozwoju transportu na Nowym Jedwabnym Szlaku – przekonywał prof. Joanicjusz Nazarko, dyrektor Międzynarodowego Chińskiego i Środkowo – Wschodnioeuropejskiego Instytutu Logistyki i Nauki o Usługach Politechniki Białostockiej.

Na potrzebę debaty wskazywał również Witold Karczewski, prezes Izby Przemysłowo – Handlowej w Białymstoku.

– To nasz kongres. Z tego kongresu będzie chleb, bo została przygotowana mąka. Inaczej – rozdano wędki, trzeba teraz złapać rybę –stwierdził w 2018 r.

Kilka dni temu zapytaliśmy, jak WKG ocenia Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego. Jest ona współorganizatorem jednego z wydarzeń współtowarzyszących Kongresowi: EEC – Liderzy Przyszłości. To projekt skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a głównym celem przedsięwzięcia jest promocja wiedzy o gospodarce oraz przedsiębiorczości wśród młodzieży poprzez możliwość spotkania się i dyskusji z praktykami biznesu.

Jak tłumaczy Marcin Pogorzelski z PFRR, w trakcie spotkania zaproszeni goście opowiedzą, w jaki sposób połączenie pasji i determinacji przerodzić można we własną, odnoszącą sukcesy działalność.

– Jeżeli wyobrazimy sobie naszą gospodarkę za 10 – 20 lat, to zobaczymy tam obecnych nastolatków. To od nich w dużej mierze będzie zależał gospodarczy los regionu. Uważamy, że kształtowanie właściwych postaw społecznych jest ważne na każdym etapie rozwoju, zarówno wśród najmłodszych wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, jak i młodzieży ze szkół średnich. Docieramy do nich m.in. przez promowanie dobrych wzorców na takich spotkaniach, jak Liderzy Przyszłości – wyjaśnia.

I chwali, że w panelu rokrocznie uczestniczy około 700 uczniów. Przed młodzieżą wystąpili już np. tancerze z Fair Play Crew, programiści z Photon i RiftCat, drużyna futbolu amerykańskiego Primacol Lowlanders Białystok, piłkarze klubu Jagiellonia Białystok oraz trener Ireneusz Mamrot, białostockie projektantki mody Elwira Horosz oraz Barbara Piekut, Paweł Małaszyński i zespół Cochise, sportowcy z klubu Archery, złoty medalista lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w 2018 r. Wojciech Nowicki i wielu innych wybitnych Podlasian, których historie mogą stać się inspiracją dla młodych ludzi. W tym roku na scenie zobaczymy m.in. Adama Zdanowicza, Dominikę Czarnecką, Łukasza Granta i Lukasyno.

Mamy zamiar śledzić to, co będzie się działo podczas tegorocznej edycji WKG. Poinformujemy o tym już podczas trwania imprezy. Zbierzemy również komentarze uczestników i zamieścimy u nas bez względu, w jakim kierunku będą szły.


Źródło: https://ddb24.pl/artykul/podlaski-biznes-twardo/745277