Podlaski biznes jedzie na misję do Niemiec. Chcą nawiązać kontakty, liczą na nowe kontrakty

 

Już w kwietniu odbędą się największe na świecie międzynarodowe targi technologii, innowacji i automatyki – Hannover Messe 2019. W wydarzeniu tym regularnie biorą udział firmy z naszego regionu. Tak też będzie i tym razem. Planowana jest misja gospodarcza, na którą przedsiębiorców zaprasza Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego. Przedstawiciele tej instytucji otoczenia biznesu podkreślają, że ubiegłoroczny wyjazd okazał się dużym sukcesem. Przeprowadzono dziesiątki rozmów z potencjalnymi partnerami z zagranicy, a regionalne firmy już zbierają ich owoce.

Wraz z PFRR misję współorganizuje wywodzący się z Podlasia klaster, zrzeszający przedsiębiorstwa branży metalowej. Partnerem zagranicznym, który czuwa nad spotkaniami kooperacyjnymi podczas Hannover Messe, jest Izba Handlowa z Luksemburga. Ona również zgodziła się wziąć udział w tej misji jako współorganizator. Czuwać będzie nad tym, aby polscy uczestnicy znaleźli odpowiednich partnerów do rozmów podczas spotkań B2B.

W tym miejscu przypomnijmy, że Hannover Messe to jedne z największych targów na świecie – powierzchnia targowa jest tak duża, że pomiędzy halami kursują autobusy, a liczba wystawców co roku wynosi ponad 6500 firm. Rokrocznie wśród 225 tysięcy odwiedzających znajdują się również firmy z Białegostoku i okolic. Tegoroczna wystawa odbędzie się w dniach 1 – 5 kwietnia na terenie Hannover Exhibition.

Większość przedsiębiorstw myśli, że targi Hannover Messe są skierowane tylko i wyłącznie do branży metalowej. A to nieprawda! Zasięg i tematyka targów jest ogromna – mówi Sylwia Gleń z Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.

I wymienia targi specjalistyczne, jakie będą miały miejsce podczas imprezy:

  • Industrial Automation – Automatyzacja Produkcji i Procesów oraz Systemy Automatyzacji;
  • Digital Factory – Zintegrowane Procesy Przemysłowe oraz Systemy Informatyczne i Telekomunikacyjne;
  • Energy – Wytwarzanie Energii Źródeł Konwencjonalnych i Odnawialnych, Zaopatrzenie w Energię oraz Przesył i Dystrybucja Energii;
  • Industrial Supply – Dostawy Materiałów do Produkcji oraz Komponentów i Systemów dla Przemysłów Pojazdów Mechanicznych, Maszynowego i Urządzeń Przemysłowych;
  • Research & Technology – Prace Badawczo-Rozwojowe i Transfer Technologii.

Dlatego uczestnikami misji mogą być nie tylko firmy z branży metalowej, ale także IT, OZE czy ośrodki naukowe. Myślę, że każdy kto choć raz uczestniczył w tych targach, wie, o czym mówię – dodaje Sylwia Gleń.

Targi przyciągają firmy zainteresowane unowocześnianiem zakładów i linii produkcyjnych, wprowadzaniem rozwiązań z zakresu Industry 4.0, poszukujących nowości w zakresie automatyzacji czy energetyki.

Uczestnictwo w imprezie, gdzie co roku wystawia się ponad 6500 firm, a odwiedza ponad 225 tysięcy ludzi, to wielka sprawa. To dobra lekcja dla firm. Z jednej strony chcą zobaczyć, w jakim kierunku idą ich własne biznesy, czy są na poziomie porównywalnym do tego, który prezentowany jest podczas targów, a z drugiej jest to ogromna baza potencjalnych klientów – wyjaśnia Sylwia Gleń. – Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, jako instytucja wspierająca przedsiębiorstwa na Podlasiu, chciałaby, aby każdy z uczestników misji przyjechał z nowymi kontaktami.

Nasza rozmówczyni tłumaczy, że choć rynek niemiecki jest trudny i wymagający, to jest on nadal największym rynkiem zbytu dla polskim firm. W 2018 roku wartość eksportu do Niemiec wyniosła 242 585,3 mln zł, co stanowi ponad 27 proc. całego eksportu Polski. Podlaskie firmy, decydujące się na wyjście ze swoimi produktami na rynki zagraniczne, w większości wybierają na początku właśnie rynek niemiecki. Dlaczego?

Być może dlatego, że jest to najbliższy tak duży i chłonny dla nich rynek. Oczywiście zmiany i kastomeryzacja produktu są konieczne, jednak oszczędności związane z logistyką, administracją i cłami brzmią przekonująco – odpowiada Sylwia Gleń.

Ubiegłoroczny wyjazd do Hanoweru skierowany był do małych firm, których nie stać było na wystawienie się na targach. Na udział w misji zdecydowało się w sumie dziewięć przedsiębiorstw. Ich przedstawiciele byli zadowoleni z wyjazdu, a przede wszystkim z tego, co zobaczyli na targach. Po powrocie do Polski, zgłaszali chęć wyjazdu w następnym roku i tak też będzie.

W misji mogą wziąć udział przedsiębiorcy z województwa podlaskiego zainteresowani wyżej opisaną tematyką i poszukujący partnerów w tym obszarze; zapisy przyjmowane są za pośrednictwem strony pfrr.pl do 10 lutego.

Udział w targach jest efektywny wtedy, kiedy niesie za sobą kontakty do potencjalnych klientów / kontrahentów. Podczas tej misji uczestnicy będą mieli możliwość pozyskania i spotkania nowych partnerów do współpracy. Aby to zrobić, wystarczy zapisać się na spotkania kooperacyjne, które będą organizowane podczas targów Hannover Messe: www.b2fair.com/hannovermesse2019

Udział w spotkaniach kooperacyjnych jest bezpłatny dla firm, które dokonają rejestracji przed 15 lutego. Dodatkowo, dokonujący rejestracji na spotkania B2B otrzymają bezpłatną wejściówkę na targi. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zajmuje się organizacją wydarzenia, transportem uczestników, rezerwacją noclegów, spotkań kooperacyjnych, kontaktem z organizatorem targów oraz organizuje i finansuje uroczyste spotkanie wszystkich uczestników na kolacji drugiego dnia targów. Uczestnik we własnym zakresie pokrywa jedynie koszty noclegu i wyżywienia.


Źródło: przedsiebiorczepodlasie.pl/podlaski-biznes-jedzie-na-misje-do-niemiec-chca-nawiazac-kontakty-licza-na-nowe-kontrakty/