Podlaska Złota Setka Przedsiębiorstw. Inwestor i Eksporter Roku – zapraszamy do udziału

18 listopada poznamy laureatów tegorocznej edycji Podlaskiej Złotej Setki Przedsiębiorstw . Nagrodzone zostaną firmy w kilku kategoriach – w tym kilku nowych. Na informacje z firm czekamy do 12 października. Zapraszamy liderów gospodarki w regionie m.in. do ubiegania się o tytuł Najlepszego Pracodawcy i Eksportera Roku.

Już po raz trzynasty Kurier Poranny uhonoruje liderów podlaskiej gospodarki organizując ranking Podlaska Złota Setka Przedsiębiorstw. Skierowany jest on do wszystkich firm mających siedzibę w woj. podlaskim – bez względu na ich wielkość i formę prawną.

Największe firmy

Podstawowym kryterium tworzenia Złotej Setki jest przychód osiągnięty przez przedsiębiorstwo w poprzednim roku – czyli tym razem w 2015 roku. Podczas gali 18 listopada nagrodzimy po trzy największe pod tym względem firmy w kategoriach: duże, średnie, małe (a może nawet mikro, jeśli taka znajdzie się wśród stu potentatów).

Metoda

Podstawą zbierania danych w tej kategorii jest tradycyjnie Krajowy Rejestr Sądowy, ale udział mogą także oczywiście wziąć firmy, które albo nie mają obowiązku składać tam raportów finansowych lub obawiają się, że ich raport nie będzie jeszcze dostępny w KRS w połowie października. W takiej sytuacji bardzo prosimy firmy zainteresowane pokazaniem się w Złotej Setce o przesłanie na adres maryla.zalikowska@polskapress.pl podpisanego Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat ze Sprawozdania Finansowego oraz informacji o zatrudnieniu ogółem i na terenie województwa podlaskiego, za 2015 rok.

Dane te przekażemy do Bisnode – lidera branży informacji gospodarczej – firmy, która w tym roku jest partnerem Podlaskiej Złotej Setki Przedsiębiorstw i zbiera na potrzeby rankingu informacje finansowe z KRS i nadesłane przez Państwa.

Dziękujemy firmom, które już przesłały nam takie informacje. Czekamy na nie do 12 października br.

Lista firm tworzących Złota Setkę będzie podstawą do przyznania nagród w kilku kolejnych kategoriach:

  • Awans Roku (najznaczniejsza zmiana miejsca na wyższe w setce),
  • Debiut Roku (dla firmy, która wejdzie do setki na najwyższe miejsce),
  • Firma Roku (pod uwagę brana jest dynamika przychodu, stopa zwrotu kapitału własnego, rentowność przychodów, bieżąca płynność finansowa, dynamika wzrostu majątku trwałego.

Eksporter i Inwestor Roku

Po rocznej przerwie wracamy do nagrody dla Eksportera Roku. Będzie przyznana firmom o najwyższej dynamice przychodów z eksportu, budujących swój długofalowy rozwój w oparciu o ekspansję zagraniczną i promujących w ten sposób markę i region. Zwycięzca w tej kategorii zostanie wyłoniony na drodze konkursu przeprowadzonego przez PwC – wiodącą globalną organizację świadczącą profesjonalne usługi doradcze, która jest kolejnym partnerem tegorocznej, 13. edycji Podlaskiej Złotej Setki Przedsiębiorstw.

Metoda

Aby włączyć się do konkursu, wystarczy wypełnić ankietę.

Krajowy i Zagraniczny Inwestor

Także PwC wyłoni zwycięzcę w dwóch nowych kategoriachKrajowy i Zagraniczny Inwestor. Przyznane będą firmom, które w ciągu ostatnich trzech lat najwięcej zainwestowały w województwie podlaskim i przyczyniły się do rozwoju regionu.

Zgłoszenia

Aby włączyć się do tego konkursu, także wystarczy wypełnić ankietę .

Najlepszy Pracodawca

W tym roku promujemy w Złotej Setce nie tylko przedsiębiorstwa osiągające sukces finansowy, ale także te, którym zależy na opinii dobrych pracodawców. W tej sferze naszym partnerem jest firma Direction Group, która – na życzenie przedsiębiorcy – przeprowadza badanie ankietowe w jego firmie.

Metoda

Firmy zainteresowane dołączeniem do rankingu o tytuł Najlepszego Pracodawcy prosimy o kontakt z:

Do firmy zgłoszą się wtedy przedstawiciele Direction Group Polska i uzgodnią szczegóły badań ankietowych.

Uwaga: szczegółowe wyniki badań nie będą publikowane; pozostaną do dyspozycji firm.

Tytułem Najlepszego Pracodawcy nagradzamy przedsiębiorstwo, którego badanie da najlepszy wynik i prezentujemy uczestników rankingu, jako godnych polecania pracodawców.

Menedżer Roku

Liderów podlaskiego biznesu wybierzemy tradycyjnie w oparciu o wskazania płynące od podlaskich organizacji biznesowych i wyniki głosowania przez przedsiębiorców w regionie.

Pytania w sprawie Podlaskiej Złotej Setki Przedsiębiorstw prosimy kierować pod adres e-mail: maryla.zalikowska@polskapress.pl lub pod nr tel. 85 7489 552.