Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego wspiera białoruskich przedsiębiorców w rozwijaniu działalności agroturystycznej

„- Liczymy na to, że goszczeni przez nas przedsiębiorcy z Białorusi wyjadą z Podlasia z nowymi pomysłami na rozwój własnych gospodarstw agroturystycznych, a przedstawiciele urzędów zaprezentują na Białorusi poznane u nas „know-how” wspierania rozwoju agroturystyki, co w dłuższej perspektywie przełoży się na wzrost gospodarczy na Białorusi – mówi Magdalena Kochanowska z Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.

W dniach 24-28 września 2018 r. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zorganizowała kolejną już wizytę studyjną dla delegacji z Białorusi, tym razem poświęconą dobrym praktykom agroturystyki w Polsce. Wizyta jest efektem kilkuletniej współpracy PFRR z mińskim inkubatorem MAP ZAO. (…)”


Źródło: https://poranny.pl/podlaska-fundacja-rozwoju-regionalnego-wspiera-bialoruskich-przedsiebiorcow-w-rozwijaniu-dzialalnosci-agroturystycznej/ar/13551988