Pieniądze do wzięcia. Jak je zdobyć, podpowie Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Jedna firma może zdobyć nawet ponad 1,3 mln zł. Na co? Na wyjazdy na targi międzynarodowe, usługi doradcze, materiały promocyjne, środki trwałe związane z wejściem na nowe rynki. Pieniądze rozdziela PARP, a jak je zdobyć podpowiedzą eksperci PFRR. Na śniadaniu, na które zapraszają przedsiębiorców.

2 marca PARP ogłosiła konkurs ?Internacjonalizacja MŚP?, którego celem jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm z Polski Wschodniej.

– Są to m.in. wyjazdy na targi międzynarodowe, usługi doradcze, materiały promocyjne, środki trwałe związane z wejściem na nowe rynki – 550 tys. zł na europejskie i nawet 800 tys. zł na pozostałe – mówi Karolina Oblacewicz z Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.

W sumie do wzięcia jest 55 mln złotych w ramach działania 1.2 PO Polska Wschodnia.

Konkurs rusza 7 kwietnia.

O dotacje mogą ubiegać się firmy z województw Polski wschodniej, będące producentami lub wytwórcami i chcące rozpocząć sprzedaż towarów lub usług na nowych rynkach – dodaje Karolina Oblacewicz. I przypomina: – To ostatnia edycja konkursu.

Dlatego tym bardziej warto z tej okazji skorzystać. – O tym, jak można te środki pozyskać, będziemy mówili na najbliższym Śniadaniu Biznesowym – zaprasza Karolina Oblacewicz.

Śniadanie pod hasłem „Zarządzanie ryzykiem we współpracy z kontrahentem zagranicznym” już 18 marca organizuje Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalneg. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Hotelu Branicki, ul. Zamenhofa 25 w Białymstoku.

Gościem specjalnym będzie Maciej Dardziński, pracownik Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, który opowie, jak ograniczyć ryzyko transakcyjne w handlu zagranicznym.

Ryzyko transakcyjne uważane jest za jedno z wielu zagrożeń towarzyszących wymianie handlowej na rynkach zagranicznych. Na rynku krajowym uzyskanie informacji o podmiotach gospodarczych w tym profilu działalności, miejscu siedziby, formy własności, czy też danych finansowych przedsiębiorstw nie stanowi większych problemów. Z naszego doświadczenia wynika, że przedsiębiorcom sprawia problem znalezienie rzetelnych informacji na temat podmiotów zagranicznych oraz weryfikacja ich wiarygodności.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Obowiązują zapisy: https://pfrr.pl/sniadanie-biznesowe-zarzadzanie-ryzykiem-we-wspolpracy-z-kontrahentem-zagranicznym/


Źródło: https://bia24.pl/kategorie/wiadomoci/pieni%C4%85dze-do-wzi%C4%99cia.-jak-je-zdoby%C4%87,-podpowie-podlaska-fundacja-rozwoju-regionalnego.html