PFRR wspiera współpracę międzynarodową przedsiębiorstw

– Jak pokazują wskaźniki ekonomiczne, podlaska gospodarka nadal się rozwija przede wszystkim dzięki eksportowi. A i tak ten rozwój nie jest wystarczający, by doganiać średni poziom krajowy – mówi Andrzej Parafiniuk, prezes PFRR. – Rynek lokalny, jak też krajowy nie są i nie będą wystarczające, dlatego należy robić wszystko dla zwiększania poziomu eksportu podlaskich firm.

– Każde działanie, które może wspierać naszą obecność na rynkach innych krajów, jest warte podjęcia. Dotyczy to także wspierania instytucjonalnego (np. klastrów) w krajach sąsiednich, by tamtejsi przedsiębiorcy łatwiej znajdowali wspólny język i chęć współpracy z polskimi/podlaskimi firmami – dodaje prezes Parafiniuk. Przygraniczne położenie województwa podlaskiego oraz 2,4-procentowy wzrost PKB zanotowany na Białorusi w 2017 r., czyli pierwszy pozytywny wynik od 2014 r., zachęcają do podejmowania współpracy gospodarczej z tym krajem.

Dalszy wzrost gospodarczy może być osiągnięty, m.in. dzięki współpracy międzynarodowej, jednak pojedynczym białoruskim przedsiębiorstwom trudno jest przebić się na nowym rynku. Rozwiązaniem może być zrzeszenie firm w formie klastra w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

– Gospodarkę białoruską czeka długi proces reorganizacji i zmian społeczno-gospodarczych. Zalążki klastrów i inicjatyw klastrowych mogą stanowić swoisty katalizator dla tego procesu, budować zręby przedsiębiorczości w społecznościach lokalnych, a jednocześnie wywołać akcelerację przemian gospodarczych przybliżających gospodarkę Białorusi do gospodarek wolnorynkowych – mówi dr Mariusz Citkowski z Uniwersytetu w Białymstoku.

W listopadzie br. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego organizuje cykl trzech wizyt studyjnych dla białoruskich przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji zainteresowanych tworzeniem klastrów oraz dla przedstawicieli władzy regionalnej. Wizyty są realizowane w ramach projektu Wdrażanie systemu klastrowego na Białorusi” w ramach Polskiej Pomocy Rozwojowej 2018. Projekt ma na celu wsparcie rozwoju systemu klastrowego na Białorusi poprzez transfer europejskich dobrych praktyk, dostosowanie ich do realiów i potrzeb kraju oraz uruchomienie pilotażowego klastra, by umożliwić białoruskim firmom naukę w praktyce.

Przez trzy tygodnie uczestnicy spotkają się z przedstawicielami polskich klastrów (w tym prestiżowych krajowych klastrów kluczowych), aby dowiedzieć się o zasadach, dobrych i złych praktykach tworzenia, zarządzania i funkcjonowania klastrów. Spotkania dostarczą uczestnikom wiedzy, która będzie przydatna przy budowaniu systemu klastrowego na Białorusi, np. przy opracowaniu strategii, metodologii i narzędzi niezbędnych do tworzenia inicjatyw klastrowych.

– Inicjatywy klastrowe są dla nas bardzo ważne. Widzimy je jako jeden z instrumentów podnoszenia konkurencyjności małych przedsiębiorstw w kontekście wychodzenia na rynki zagraniczne. Firmy poprzez zrzeszenie się w większą organizację zwiększają swój potencjał i podnoszą możliwości wejścia na nowe rynki. Na przykładach polskich Krajowych Klastrów Kluczowych, takich jak Wschodni Klaster Budowlany i Klaster Obróbki Metali z Białegostoku, dowiadujemy się, w jaki sposób powinny funkcjonować klastry. I chcemy tę wiedzę zaadaptować do warunków białoruskich – mówi Żanna Tarasewicz, dyrektor Biznesowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Pracodawców im. prof. Kuniawskiego.

– Z nadzieją patrzymy w przyszłość i liczymy na to, że polskie doświadczenie i wiedza pomogą nam w rozwoju inicjatyw klastrowych, dzięki którym pojawią się nowe możliwości rozwoju gospodarczego, handlowego, przemysłowego, jak i naukowego. Udział w projekcie „Wdrażanie systemu klastrowego na Białorusi” pozwoli nam na dalszy rozwój gospodarczy i współpracę międzynarodową na wyższym poziomie – dodaje Elena Lewankowa, kierownik Departamentu Inwestycji i Innowacji w Komisji Gospodarki Regionalnego Komitetu Wykonawczego w Witebsku.

– Naszym celem jest stworzenie efektywnego systemu klastrowego na Białorusi, w który zaangażują się przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu oraz władze lokalne, regionalne i krajowe. Wierzymy, że pozyskane przez Białorusinów polskie „know-how” dotyczące budowania klastrów przyczyni się do zrzeszenia i umocnienia tamtejszych firm, co z kolei przełoży się na wzmocnienie białoruskiej gospodarki, a w dalszej perspektywie przyniesie wymierne efekty wynikające z intensyfikacji współpracy podlaskich i białoruskich przedsiębiorstw – mówi Kamil Pendowski, Dyrektor Projektów Rozwojowych PFRR.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

logo polska pomoc


Źródło: https://poranny.pl/podlaska-fundacja-rozwoju-regionalnego-wspiera-wspolprace-miedzynarodowa-przedsiebiorstw/ar/13661000