Przez 3 lata Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego pomagała w Armenii w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego

W ramach unijnego projektu Strong CSOs Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego wsparła potencjał ormiańskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego poprzez szkolenia, coaching i doradztwo indywidualne i na poziomie całej instytucji. Ponadto, nauczyliśmy je jak ubiegać się o środki unijne.

16 października w Erywaniu odbyła się konferencja zamykająca projekt „Strong CSOs” w ramach EuropeAid. Podsumowano na niej trzy lata działania Strong CSOs (od 1 października 2015 roku do 22 października 2018) i zaprezentowano wyniki 17 projektów zrealizowanych w ramach komponentu grantowego.

– W ramach projektu Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego wsparła potencjał ormiańskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego poprzez szkolenia, coaching i doradztwo indywidualne i na poziomie całej instytucji. Ponadto, nauczyliśmy je jak ubiegać się o środki unijne – wyjaśnia Andrzej Parafniuk, prezes PFRR.

Całkowita wartość budżetu projektu wynosiła 2 777 745,60 euro, z czego 1 mln euro przeznaczono na wdrażanie projektów grantowych. Zostały one zrealizowane w partnerstwie z 46 organizacjami społeczeństwa obywatelskiego z całej Armenii. Szacuje się, że 55 500 osób (2 proc. ludności ormiańskiej) odczuło pozytywny wpływ zrealizowanych projektów.

W Konferencji zamykającej projekt wzięło udział ponad 130 osób, w tym przedstawiciele delegatury Unii Europejskiej w Armenii, ambasad, organizacji międzynarodowych, partnerów projektu Strong CSOs, a także organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym realizatorów projektów grantowych.

Konferencję otworzyli – zastępca szefa Sekcji Współpracy Delegacji Unii Europejskiej w Armenii Gregory Tsouris oraz Andrzej Parafiniuk, Prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. Efekty projektu przedstawił koordynator – Jarosław Zarychta. Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z efektami projektów grantowych m.in. zaprezentowano kilka wybranych projektów z serii „Historie sukcesu”.

Projekt „Silne organizacje społeczeństwa obywatelskiego dla silniejszej Armenii” miał na celu zwiększenie potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Armenii, aby stały się niezależnymi podmiotami rozwoju, bardziej kompetentnymi, lepiej reagującymi na potrzeby obywateli oraz aktywnie wspierającymi rozwój kraju poprzez praktyczne, oparte na projektach. awanse. Projekt był realizowany przez konsorcjum Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego oraz DAS.AM. Uruchomiono go 1 października 2015 r., a czas realizacji wynosił 3 lata. Grupami docelowymi projektu były organizacje społeczeństwa obywatelskiego w Armenii (nie tylko w Erewaniu) i ich grupy klienckie, sektor prywatny, instytucje państwowe i różne grupy społeczne. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską.

Przykładowe projekty zrealizowane w ramach Strong CSOs:

Praca z młodzieżą: wzmocnienie pozycji młodzieży w Gyumri

APILIFE – utworzenie pedagogiczno-metodycznych ośrodków pszczelarskich w gminach Lori-Berd, Aygehovit i Martuni

Promocja resocjalizacji nieletnich / młodzieży w konflikcie z prawem

Kultura kluczem do zmiany społecznej


Źródło: https://poranny.pl/przez-3-lata-podlaska-fundacja-rozwoju-regionalnego-pomagala-w-armenii-w-budowaniu-spoleczenstwa-obywatelskiego/ar/13624764