PFRR: 16,9 mln zł z UE do firm w regionie na granty badawczo-rozwojowe
PFRR: 16,9 mln zł z UE do firm w regionie na granty badawczo-rozwojowe
Media o nas | 05.04.2021

PFRR: 16,9 mln zł z UE do firm w regionie na granty badawczo-rozwojowe

To środki z „Grantów na badania i innowacje” oraz „Grantów na badania i rozwój” – poinformowała PAP Ewa Kozłowska z Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego (PFRR).

Fundacja jest regionalną instytucją otoczenia biznesu, która realizuje różne projekty na rzecz firm w regionie. Z końcem marca zakończyła projekt, w ramach którego firmy mogły zdobyć pieniądze na różne usługi doradcze, które pomogły im w zrealizowaniu swoich pomysłów badawczo-rozwojowych. Wszystko ma służyć zwiększaniu konkurencyjności regionalnych firm.

PFRR oceniła, że firmy „skutecznie” sięgnęły po te pieniądze, a jedna czwarta zrealizowanych projektów zakończyła się np. opracowaniem wynalazku czy złożeniem wniosku o ochronę patentową. Oceniono, że to bardzo dużo.

Z tych grantów skorzystały 144 przedsiębiorstwa. Średnia wartość wsparcia to 80 tys. zł. Najczęściej po pieniądze zgłaszały się firmy z branży metalowo-maszynowej, ale też medycznej, rolno-spożywczej. „Największa część wydatków, ponoszonych przez firmy dotyczyła prac koncepcyjnych i projektowych, prototypowania, badania zgodności z normami, certyfikacji wyrobów, testowania produktów i procesów” – poinformowała PAP PFRR.

„Wszystkie projekty badawczo-rozwojowe miały solidne uzasadnienie rynkowe, a aż 25 proc. z nich zakończyło się opracowaniem wynalazku, wzoru przemysłowego lub użytkowego i złożeniem wniosków o ochronę własności przemysłowej do Urzędu Patentowego RP lub zagranicznych biur patentowych” – dodała PFRR. Efektem prac są 33 wynalazki, osiem wzorów przemysłowych i 12 użytkowych.

Powstał np. prototyp podgrzewacza medycznego do leków, odczynników, ale też odzieży i szpitalnej pościeli, który trafił do seryjnej produkcji. Wsparto także prototyp nowego, ergonomicznego wózka inwalidzkiego z materiałów kompozytowych, a prace zakończyły się uzyskaniem patentu. Były też np. finansowane prace badawcze nad ekstraktem z kitu pszczelego w oddziaływaniu na komórki nowotworowe raka jelita grubego (wyniki badań pozwalają wprowadzić produktu na rynek). Patentem zakończyły się też np. prace nad preparatem o działaniu hipoglikemicznym jako wspomagającym leczenie chorych na cukrzycę.

Prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego Marek Dźwigaj zwrócił uwagę, że ostatnie dane GUS z raportu „Działalność innowacyjna przedsiębiorstw za lata 2017-2019” wskazują, że jedna trzecia firm przemysłowych w regionie albo tworzy albo wdraża innowacje i jest to więcej niż średnia dla kraju, która wynosi ok. 21,7 proc. Dodaje, że w ostatnich latach 8 proc. podlaskich firm przemysłowych złożyło wnioski do Urzędu Patentowego o ochronę prawną swoich wynalazków i to wynik najlepszy w kraju; średnia dla Polski to 2,8 proc. Zwraca także uwagę na to, że w poprzednim takim raporcie Podlaskie było na dwunastym miejscu.

Dźwigaj ocenił, że w tej kwestii można mówić o „trendzie”, a nie incydentach. „Zresztą dobrą kondycję podlaskiego przemysłu potwierdzają także inne dane makroekonomiczne. Dynamika wzrostu produkcji przemysłowej oraz eksportu wyraźnie przewyższa średnią krajową i co ważne, pandemia tej sytuacji nie zmieniła” – podkreślił cytowany w informacji Marek Dźwigaj.

PFRR zaznaczyła jednak, że pomimo tych pozytywnych tendencji, nakłady ponoszone przez podlaskie firmy na działania badawczo-rozwojowe są dwukrotnie niższe, niż średnia w Polsce.

„Wynika to przede wszystkim ze struktury podlaskiej gospodarki, w której znikomy udział mają przedsiębiorstwa tzw. wysokiej techniki. Wartość koniecznych wydatków na prace badawcze w podlaskim przemyśle, gdzie prym wiedzie przemysł spożywczy, metalowo-maszynowy, czy drzewny jest naturalnie niższa niż np. w przemyśle farmaceutycznym, elektronicznym, chemicznym czy biotechnologicznym. Co wcale nie znaczy, że podlaskie przedsiębiorstwa przemysłowe nie są innowacyjne na swoich właściwych rynkach” – dodał Dźwigaj.(PAP)


Źródło: https://brandsit.pl/pfrr-169-mln-zl-z-ue-do-firm-w-regionie-na-granty-badawczo-rozwojowe/

Zobacz pozostałe artykuły

Zapisz się do newslettera