PFRR: 16,9 mln zł z UE do firm w regionie na granty badawczo-rozwojowe
PFRR: 16,9 mln zł z UE do firm w regionie na granty badawczo-rozwojowe
Media o nas | 06.04.2021

PFRR: 16,9 mln zł z UE do firm w regionie na granty badawczo-rozwojowe

Do 144 podlaskich firm trafiło 16,9 mln zł z unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na granty badawczo-rozwojowe w ramach dwóch projektów, które realizowała Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w Białymstoku.

To środki z „Grantów na badania i innowacje” oraz „Grantów na badania i rozwój” – poinformowała PAP Ewa Kozłowska z Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego (PFRR).

Fundacja jest regionalną instytucją otoczenia biznesu, która realizuje różne projekty na rzecz firm w regionie. Z końcem marca zakończyła projekt, w ramach którego firmy mogły zdobyć pieniądze na różne usługi doradcze, które pomogły im w zrealizowaniu swoich pomysłów badawczo-rozwojowych. Wszystko ma służyć zwiększaniu konkurencyjności regionalnych firm.

PFRR oceniła, że firmy „skutecznie” sięgnęły po te pieniądze, a jedna czwarta zrealizowanych projektów zakończyła się np. opracowaniem wynalazku czy złożeniem wniosku o ochronę patentową. Oceniono, że to bardzo dużo.

Z tych grantów skorzystały 144 przedsiębiorstwa. Średnia wartość wsparcia to 80 tys. zł. Najczęściej po pieniądze zgłaszały się firmy z branży metalowo-maszynowej, ale też medycznej, rolno-spożywczej. „Największa część wydatków, ponoszonych przez firmy dotyczyła prac koncepcyjnych i projektowych, prototypowania, badania zgodności z normami, certyfikacji wyrobów, testowania produktów i procesów” – poinformowała PAP PFRR.

„Wszystkie projekty badawczo-rozwojowe miały solidne uzasadnienie rynkowe, a aż 25 proc. z nich zakończyło się opracowaniem wynalazku, wzoru przemysłowego lub użytkowego i złożeniem wniosków o ochronę własności przemysłowej do Urzędu Patentowego RP lub zagranicznych biur patentowych” – dodała PFRR. Efektem prac są 33 wynalazki, osiem wzorów przemysłowych i 12 użytkowych.

Powstał np. prototyp podgrzewacza medycznego do leków, odczynników, ale też odzieży i szpitalnej pościeli, który trafił do seryjnej produkcji. Wsparto także prototyp nowego, ergonomicznego wózka inwalidzkiego z materiałów kompozytowych, a prace zakończyły się uzyskaniem patentu. Były też np. finansowane prace badawcze nad ekstraktem z kitu pszczelego w oddziaływaniu na komórki nowotworowe raka jelita grubego (wyniki badań pozwalają wprowadzić produktu na rynek). Patentem zakończyły się też np. prace nad preparatem o działaniu hipoglikemicznym jako wspomagającym leczenie chorych na cukrzycę.

Prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego Marek Dźwigaj zwrócił uwagę, że ostatnie dane GUS z raportu „Działalność innowacyjna przedsiębiorstw za lata 2017-2019” wskazują, że jedna trzecia firm przemysłowych w regionie albo tworzy albo wdraża innowacje i jest to więcej niż średnia dla kraju, która wynosi ok. 21,7 proc. Dodaje, że w ostatnich latach 8 proc. podlaskich firm przemysłowych złożyło wnioski do Urzędu Patentowego o ochronę prawną swoich wynalazków i to wynik najlepszy w kraju; średnia dla Polski to 2,8 proc. Zwraca także uwagę na to, że w poprzednim takim raporcie Podlaskie było na dwunastym miejscu.

Dźwigaj ocenił, że w tej kwestii można mówić o „trendzie”, a nie incydentach. „Zresztą dobrą kondycję podlaskiego przemysłu potwierdzają także inne dane makroekonomiczne. Dynamika wzrostu produkcji przemysłowej oraz eksportu wyraźnie przewyższa średnią krajową i co ważne, pandemia tej sytuacji nie zmieniła” – podkreślił cytowany w informacji Marek Dźwigaj.

PFRR zaznaczyła jednak, że pomimo tych pozytywnych tendencji, nakłady ponoszone przez podlaskie firmy na działania badawczo-rozwojowe są dwukrotnie niższe, niż średnia w Polsce.

„Wynika to przede wszystkim ze struktury podlaskiej gospodarki, w której znikomy udział mają przedsiębiorstwa tzw. wysokiej techniki. Wartość koniecznych wydatków na prace badawcze w podlaskim przemyśle, gdzie prym wiedzie przemysł spożywczy, metalowo-maszynowy, czy drzewny jest naturalnie niższa niż np. w przemyśle farmaceutycznym, elektronicznym, chemicznym czy biotechnologicznym. Co wcale nie znaczy, że podlaskie przedsiębiorstwa przemysłowe nie są innowacyjne na swoich właściwych rynkach” – dodał Dźwigaj.(PAP)


Źródło: https://stooq.pl/n/?f=1414060&c=1&p=0

Zobacz pozostałe artykuły

Technologie jutra w zasięgu ręki
Informacje | 23.11.2022

Technologie jutra w zasięgu ręki

Smart City, AI, Przemysł 4.0, Internet Rzeczy to określenia kategorii „Przyszłość dzieje się teraz”. Przed nami największa światowa konferencja Smart City Expo World Congress w...

Zapisz się do newslettera