Panel Konsultacyjny dla MŚP – bezpłatne narzędzie do tłumaczenia

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego i ośrodek Enterprise Europe Network w dniach od 14 do 30 stycznia 2020r.  organizuje w Hajnówce panel konsultacyjny dla podlaskich firm dotyczący bezpłatnego narzędzia do tłumaczenia „eTranslation”, które może wpłynąć na pokonywanie barier językowych w biznesie.

Komisja Europejska, aby ułatwić firmom pokonywanie barier językowych w biznesie postanowiła zaoferować wszystkim MŚP w całej UE bezpłatne narzędzie do tłumaczenia maszynowego zwane eTranslation. Jest to narzędzie użytkowane obecnie przez instytucje europejskie i administrację publiczną w UE.

Komisja uważa, że narzędzie do tłumaczenia maszynowego może pomóc MŚP w szybkim i łatwym pokonaniu barier językowych, zawsze mając na uwadze, że nie odpowiada ono jakości profesjonalnych tłumaczeń ludzkich. „eTranslation” gwarantuje prywatność danych i własność praw autorskich. Jest ono obecnie dostępne we wszystkich 24 językach urzędowych UE oraz w języku islandzkim i norweskim i zapewnia najnowocześniejsze maszynowe tłumaczenie fragmentów tekstu oraz dużych dokumentów w wielu formatach.

Więcej informacji na temat eTłumaczenia można uzyskać na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eTranslation

Zapraszamy firmy do włączenia się do tego badania poprzez wypełnienie kwestionariuszaplik WORD oraz przesłanie odpowiedzi do 30 stycznia 2020 roku na adres orzechowska@pfrr.pl.