Panel dyskusyjny na temat: „Bariery rozwoju mediacji w sprawach gospodarczych”, Białystok, 01.03.2019r.

Podlaskie Centrum Arbitrażu  i Mediacji (PCAM) działające przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku zaprasza sędziów, prokuratorów, przedsiębiorców, mediatorów oraz absolwentów studiów kierunkowych (prawniczych) na bezpłatny panel dyskusyjny na temat: „Bariery rozwoju mediacji w sprawach gospodarczych”. Spotkanie odbędzie się 1 marca 2019r. (piątek) o godz. 900 w siedzibie IPH w Białymstoku, przy ul. Antoniukowskiej 7.

Celem panelu jest dyskusja na temat barier rozwoju mediacji gospodarczych oraz wypracowanie konstruktywnych wniosków dotyczących wdrożenia skutecznej procedury alternatywnego rozwiązywania sporów.

W celach organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu pod nr tel: 85 6525645 lub e-mail:biuro@iph.bialystok.pl

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego poleca udział w tym panelu dyskusyjnym.

CAM-IPH