Pakiet pomocy BGK dla przedsiębiorstw dotkniętych koronawirusem

Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 mogą skorzystać ze specjalnych rozwiązań, przygotowanych przez  Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) we współpracy z ministerstwami i sektorem bankowym.

Termin wprowadzenia poszczególnych rozwiązań z pakietu pomocowego dla firm jest uzależniony m.in. od przeprowadzenia zmian ustawowych, wymaganych notyfikacji KE, uzyskania zgód Komisji Nadzoru Finansowego oraz umów z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi.

Proponowany pakiet pomocy BGK dla przedsiębiorstw dotkniętych koronawirusem:

MIKRO- I MAŁE FIRMY – szczegóły:

 • gwarancje de minimis
 • gwarancje Biznesmax
 • pożyczki unijne z Regionalnych Programów Operacyjnych
 • kredyt na Innowacje Technologiczne
 • wsparcie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej
 • pożyczki Płynnościowe POIR
 • pożyczki Płynnościowe PES
 • pożyczki Szerokopasmowe (POPC)
 • Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka
 • Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie
 • System dopłat dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych

ŚREDNIE FIRMY – szczegóły:

 • gwarancje de minimis
 • gwarancje Biznesmax
 • gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych
 • pożyczki unijne z Regionalnych Programów Operacyjnych
 • kredyt na Innowacje Technologiczne
 • wsparcie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej
 • pożyczki Płynnościowe POIR
 • pożyczki Płynnościowe PES
 • pożyczki Szerokopasmowe (POPC)
 • Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka
 • System dopłat do oprocentowania kredytów bankowych

DUŻE FIRMY – szczegóły:

 • gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych
 • System dopłat dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zachęca zainteresowanych do zapoznania się z możliwościami jakie daje pakiet pomocy BGK.


Źródło: https://www.bgk.pl/pakietpomocy/