Nasza historia

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego (poprzednio Fundacja Rozwoju Województwa Białostockiego) została utworzona we wrześniu 1994 roku przez następujących fundatorów instytucjonalnych:

  • Wojewoda Białostocki
  • Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku
  • Związek Zawodowy NSZZ “Solidarność”, Region Białystok
  • Podlasko-Mazurskie Porozumienie Związków Zawodowych