Doradztwo technologiczne - Cyfryzacja przedsiębiorstw - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Doradztwo technologiczne – Cyfryzacja przedsiębiorstw

Technologie XXI wieku

Sprawne poruszanie się w świecie coraz bardziej zaawansowanych nowoczesnych technologii, rozwiązań cyfrowych czy Internetu Rzeczy stanowi wyzwanie. Wiemy, że czas jest kosztownym dobrem. Dlatego też oferujemy Państwu usługi doboru rozwiązania cyfrowego do potrzeb firmy lub instytucji.

Oferta

Usługa opiera się na dwóch filarach: przeprowadzamy audyt technologiczny, czyli analizę potrzeb przedsiębiorstwa i/lub instytucji związanych z cyfryzacją. Na tej podstawie dobieramy rozwiązanie technologiczne i sprawdzamy jak od strony technicznej i funkcjonalnej można je wdrożyć. Państwa firma lub instytucja dostaje ofertę gotowych rozwiązań szytych na miarę zdefiniowanych potrzeb.

Audyt technologiczny - Identyfikacja potrzeb technologicznych w zakresie IoT/Przemysłu 4.0 itp.

W ramach usługi identyfikuje się kluczowe obszary technologiczne w przedsiębiorstwie, wymagające działań optymalizacyjnych z wykorzystaniem IoT, w tym rekomenduje możliwe rozwiązania optymalizacyjne. Usługa obejmuje zasadniczo następujące elementy: diagnoza stanu bieżącego dojrzałości technologicznej, określenie celów biznesowych optymalizacji procesów i wdrożenia innowacji, zdolność finansowa, w tym płynność i potrzeby finansowe w procesie optymalizacji. Usługa obejmuje również  diagnozę i rekomendację koniecznych zmian wynikających z wdrożenia nowych technologii w przedsiębiorstwie. Audyt pozwoli na szybką i kompleksową analizę potrzeb, dzięki czemu wybór odpowiednich rozwiązań będzie dopasowany. Pozwoli oszczędzić czas i zainwestować we właściwe rozwiązanie, które zwiększy konkurencyjność firmy.

Road map - Analiza możliwości automatyzacji procesów zachodzących w przedsiębiorstwie

Jeśli Wasza firma posiada zidentyfikowane procesy lub obszary, które wymagają automatyzacji, cyfryzacji lub optymalizacji pomagamy dobrać rozwiązania odpowiednie rozwiązania. Usługa obejmuje diagnozę i rekomendację koniecznych zmian wynikających z wdrożenia nowych technologii w przedsiębiorstwie, identyfikację sposobu wyboru wdrażanej technologii i rekomendacje w tych obszarach, ze wskazaniem korzyści płynących z wdrożenia rozwiązania cyfrowego. Opracowanie, które dostaniecie, jednoznacznie wskaże korzyści biznesowe płynące z wdrożenia rozwiązań cyfrowych takiej jak: zapobieganie stratom, maksymalizacja wykorzystania zasobów, monitorowanie poziomu zapasów, minimalizacja przestojów, optymalizacja wykorzystania energii, poprawa wydajności pracy, maksymalne wykorzystywanie mocy obliczeniowej, infrastruktury i zasobów, planowanie i dostosowywanie mocy produkcyjnych do potrzeb, prognozowanie popytu, optymalizacja cenników.

Audyt JST/instytucji - Identyfikacja potrzeb technologicznych

Usługa polega na identyfikacji kluczowych obszarów technologicznych w jednostce samorządu terytorialnego lub podobnej instytucji, wymagające działań optymalizacyjnych z wykorzystaniem rozwiązań cyfrowych. Usługa obejmuje określenie kluczowych trendów i ryzyk oraz ustalenie rzeczywistego poziomu zaawansowania technologicznego procesów świadczenia usług w JST, z uwzględnieniem stopnia wykorzystania rozwiązań cyfrowych, w tym IoT (rozwiązań zastanych i/lub możliwych do wdrożenia). Wstępna ocena potencjału optymalizacji procesów oraz poziomu kompetencji wewnątrz organizacji pozwoli na dobór odpowiednich rozwiązań.

Road map - Analiza możliwości automatyzacji procesów zachodzących w JST, ze szczególnym uwzględnieniem IoT

Zdefiniowanie tzw. mapy drogowej wdrażania rozwiązań cyfrowych do automatyzacji procesów w instytucjach to działanie niezbędne do skutecznego wdrożenia rozwiązań istniejących na rynku lub szytych na miarę. Aktualnie jednostki samorządu i podobne instytucje stają w obliczu cyfryzacji wszelkich procesów. Dlatego rekomendacja rozwiązania skutecznego, przyjaznego użytkownikom, zarówno klientom, jak i obsłudze oraz jednocześnie optymalnego finansowo pozwoli na sprawne przeprowadzenie procedury przetargowej i szybkie wdrożenie.

Uzyskaj pomoc naszych ekspertów

Menadżer projektu

Magdalena Maksimowicz

Zapisz się do newslettera