Oferta inwestycji kapitałowych

Podlaski Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. (spółka zależna Podlaskiej Fundacji Rowoju Regionalnego) zapewnia kompleksowe wsparcie finansowe dla firm. Jest to fundusz venture capital oferującym finansowanie startupów, jak również firm na dalszym etapie rozwoju. Wspiera rozwój i wzrost wartości przedsiębiorstw poprzez inwestycje kapitałowe oraz  finansowanie dłużne.

Do każdego projektu podejście jest indywidualne i  oferta jest dopasowana  do aktualnych potrzeb danej firmy. Jako inwestor finansowy, oprócz kapitału na rozwój przedsiębiorstwa, oferujemy doradztwo oraz wsparcie w kwestiach strategicznych.

Jesteśmy otwarci na wspólne inwestycje z innymi funduszami venture capital lub inwestorami prywatnymi.

http://inwestycjekapitalowe.com/