Od przetargu do realizacji – poręczenia i pożyczki

Przystępujesz do przetargu? – Zapewnimy Ci wadium.

Wygrywasz kontrakt! – Zabezpieczymy należyte wykonanie tej umowy.

Realizujesz kontrakt! – Zapewnimy pieniądze na jego wykonanie.

Podlaski Fundusz Poręczeniowy (PFP) umożliwia poręczenie wadium – dzięki takiej formule klient nie musi blokować własnych środków finansowych i może wziąć udział w kilku przetargach jednocześnie.

Po wygranym przetargu PFP zapewnia konieczne zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu – w postaci poręczenia. Taka formuła daje klientowi szansę na  podpisanie wygranej umowy i obsługę kontraktu bez konieczności blokowania własnych środków.

W ostatnim etapie Podlaski Fundusz Kapitałowy (PFK) zapewni finansowanie umowy – pożyczy pieniądze na finansowanie kontraktu. Korzyścią takiego rozwiązania jest elastyczne podejście do spłat, dopasowanie rozliczeń do harmonogramu.

Kontakt

Anna Bajkowska
e-mail:bajkowska@pfrr.pl
tel: 85 740 86 69