Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń-czerwiec 2021r.
Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń-czerwiec 2021r.
Archiwum aktualności | 17.08.2021

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń-czerwiec 2021r.

Główny Urząd Statystyczny informuje, że obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń-czerwiec 2021r. wyniosły w cenach bieżących 621,2 mld PLN w eksporcie oraz 603,8 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 17,3 mld PLN, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosło 16,7 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 27,4%, a import o 28,3%. PFRR zachęca do zapoznania się z poniższymi danymi statystycznymi.

W wymienionym okresie zauważalny jest znaczący wzrost dynamiki zarówno w eksporcie, jak i imporcie. Związane jest to z zeszłorocznym rozpoczęciem się pandemii i wprowadzeniem w większości państw lockdown-u. W związku z tym dynamika jest liczona do niskiej podstawy jaka wystąpiła w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Obroty towarowe handlu zagranicznego wyrażone w dolarach USA i w euro

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 165,2 mld USD, a import 160,6 mld USD (wzrost odpowiednio w eksporcie o 35,2%, a w imporcie o 35,9%). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 4,6 mld USD, w analogicznym okresie 2020 r. wyniosło 4,1 mld USD.

Eksport wyrażony w euro wyniósł 136,8 mld EUR, a import 133,0 mld EUR (wzrósł odpowiednio w eksporcie o 22,9%, a w imporcie o 23,6%). Dodatnie saldo wyniosło 3,8 mld EUR, w styczniu – czerwcu 2020 r. 3,7 mld EUR.

Obroty towarowe ogółem i według grup krajów

Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 86,3% (w tym UE 74,9%), a w imporcie – 64,1% (w tym UE 55,6%), wobec odpowiednio 86,4% (w tym UE 73,6%) i 65,7% (w tym UE 55,6%) w analogicznym okresie ub. roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,6%, a w imporcie 7,0%, wobec odpowiednio 5,9% i 6,5% w analogicznym okresie 2020 r.

Ujemne saldo odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 123,6 mld PLN (minus 32,9 mld USD, minus 27,2 mld EUR) oraz z krajami Europy Środkowo-Wschodniej minus 8,0 mld PLN (minus 2,1 mld USD, minus 1,8 mld EUR). Natomiast dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 149,0 mld PLN (39,6 mld USD, 32,8 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 129,8 mld PLN (34,5 mld USD, 28,6 mld EUR).

Obroty towarowe ogółem i według grup krajów 2021

Obroty towarowe według ważniejszych krajów

Po sześciu miesiącach 2021 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski nie odnotowano spadku w eksporcie ani w imporcie.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,3% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 65,7%), a importu ogółem – 64,6% (wobec 64,1% w styczniu – czerwcu 2020 r.).

Udział Niemiec w eksporcie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,3 p. proc. i wyniósł 28,7%, a w imporcie o 0,1 p. proc. i stanowił 21,6%. Dodatnie saldo wyniosło 47,9 mld PLN (12,7 mld USD, 10,5 mld EUR) wobec 37,2 mld PLN (9,3 mld USD, 8,4 mld EUR) w analogicznym okresie ub. roku.

Obroty towarowe według ważniejszych krajów 2021


Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Zobacz pozostałe artykuły

Zapisz się do newslettera