Tabela 1 Obroty towarowe ogółem i według grup krajów