O PFRR

O nas

Wspieramy rozwój ekonomiczny regionu!

Wspieramy przedsiębiorczość!

Wspieramy mikro, małe i średnie firmy!

Usługi konsultacyjne

Mamy doświadczenie w doradztwie biznesowym

Usługi informacyjne
i doradcze

Potrafimy skutecznie doradzać
i przekazywać niezbędną wiedzę

Usługi finansowe

Wiemy gdzie szukać finansowania

Nasza działalność

Naszym celem jest wspomaganie rozwoju gospodarczego regionu, w tym rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności inspirowanie tworzenia i wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw.

Zarządzamy programami wsparcia przedsiębiorców ze środków unijnych. Wykonujemy analizy ekonomiczno-finansowe i marketingowe. Pomagamy w pozyskaniu środków pomocowych na przedsięwzięcia gospodarcze i samorządowe.

Poszukujemy nowych rynków zbytu i potencjalnych partnerów dla naszych przedsiębiorców. Współorganizujemy targi, misje handlowe i spotkania z kontrahentami.

Przeprowadzamy inwestycje kapitałowe na zasadach venture capital poprzez zakup udziałów lub akcji. Zabezpieczamy wszystkie rodzaje transakcji kredytowych: kredyty (inwestycyjne, obrotowe, w rachunku bieżącym i inne), gwarancje, faktoring, akredytywy. Udzielamy pożyczek mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą, które mogą mieć trudności z uzyskaniem kredytu bankowego.

Kształtujemy także postawy społeczne i promujemy przedsiębiorczość na każdym etapie rozwoju, zarówno wśród wychowanków i przedszkoli jak i uczniów szkół podstawowych czy też młodzieży.

Nasza historia

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego (poprzednio Fundacja Rozwoju Województwa Białostockiego) została utworzona we wrześniu 1994 roku przez następujących fundatorów instytucjonalnych:

 • Wojewoda Białostocki
 • Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku
 • Związek Zawodowy NSZZ “Solidarność”, Region Białystok
 • Podlasko-Mazurskie Porozumienie Związków Zawodowych

Obecny skład Rady Fundacji:

 • Józef Mozolewski – Przewodniczący Rady Fundacji
  Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”
 • Witold Karczewski – Wiceprzewodniczący Rady Fundacji
  Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku
 • Mariusz Januć
  Fundacja Gospodarcza w Gdyni
 • Artur Kosicki
  Marszałek Województwa Podlaskiego
 • Bohdan Józef Paszkowski
  Wojewoda Podlaski
 • Antoni Poźniak
  Rada OPZZ Województwa Podlaskiego
 • Tadeusz Truskolaski
  Prezydent Miasta Białegostoku

KILKA LICZB O NASZEJ FUNDACJI...

Pożyczki

Udzielone pożyczki
Wartość udzielonych pożyczek

Poręczenia

Udzielone poręczenia
Kwota udzielonych poręczeń

Inwestycje kapitałowe

Zrealizowanych inwestycji
Wartość inwestycji

Dotacje

Złożone wnioski
Wdrożone projekty
Wartość wdrożonych projektów

Usługi dla firm

Zrealizowane misje handlowe
Spotkania, konferecje, szkolenia
Obsłużone firmy

Projekty inwestycyjne

Zrealizowanych projektów
Wartość obsłużonych projektów
Powyższe dane za lata 1994-2016

Zaufali nam...

Satysfakcja
97%
Współpraca
95%
Zaangażowanie
96%

Współpracują z nami...