O PFRR

O nas

Wspieramy rozwój ekonomiczny regionu!

Wspieramy przedsiębiorczość!

Wspieramy mikro, małe i średnie firmy!

Usługi konsultacyjne

Mamy doświadczenie w doradztwie biznesowym

Usługi informacyjne
i doradcze

Potrafimy skutecznie doradzać
i przekazywać niezbędną wiedzę

Usługi finansowe

Wiemy gdzie szukać finansowania

Nasza historia

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego (poprzednio Fundacja Rozwoju Województwa Białostockiego) została utworzona we wrześniu 1994 roku przez następujących fundatorów instytucjonalnych:

 • Wojewoda Białostocki

 • Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku

 • Związek Zawodowy NSZZ “Solidarność”, Region Białystok

 • Podlasko-Mazurskie Porozumienie Związków Zawodowych

Obecny skład Rady Fundatorów:

 • Antoni Poźniak – Rada OPZZ Województwa Podlaskiego

 • Witold Karczewski – Izba Przemysłowo-Handlowa

 • Maciej Zenon Żywno – Sejmik Województwa Podlaskiego

 • Józef Mozolewski – Związek Zawodowy NSZZ Solidarność

 • Irena Muszkiewicz-Herok – Fundacja Gospodarcza w Gdyni

 • Bohdan Józef Paszkowski – Podlaski Urząd Wojewódzki

 • Tadeusz Truskolaski – Urząd Miejski w Białymstoku

KILKA LICZB O NASZEJ FUNDACJI...

Pożyczki

Udzielone pożyczki
Wartość udzielonych pożyczek

Poręczenia

Udzielone poręczenia
Kwota udzielonych poręczeń

Inwestycje kapitałowe

Zrealizowanych inwestycji
Wartość inwestycji

Dotacje

Złożone wnioski
Wdrożone projekty
Wartość wdrożonych projektów

Usługi dla firm

Zrealizowane misje handlowe
Spotkania, konferecje, szkolenia
Obsłużone firmy

Projekty inwestycyjne

Zrealizowanych projektów
Wartość obsłużonych projektów
Powyższe dane za lata 1994-2016

Zaufali nam...

Satysfakcja
97%
Współpraca
95%
Zaangażowanie
96%

Współpracują z nami...