Nowe przywileje i dodatkowa ochrona – uprawnienia konsumenckie mają przysługiwać przedsiębiorcom