Nabór wniosków o status Krajowego Klastra Kluczowego - PFRR
Nabór wniosków w V rundzie Konkursu o status Krajowego Klastra KluczowegoNabór wniosków w V rundzie Konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego
Archiwum aktualności | 11.06.2021

Nabór wniosków w V rundzie Konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego

Od 31 maja 2021 r. do 13 września 2021 r. można składać wnioski o nadanie lub odnowienie statusu Krajowego Klastra Kluczowego. Wnioski mogą składać klastry, które spełniają warunki określone w regulaminie konkursu, działające przynajmniej 3 lata i skupiające nie mniej niż 51 członków.

Poprzednie edycje Konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego pozwoliły na wyłonienie wiodących klastrów (rozumianych jako skupiska niezależnych podmiotów, reprezentujących określoną specjalizację gospodarczą, współpracujących i konkurujących ze sobą w ramach łańcucha wartości), o dużym znaczeniu dla polskiej gospodarki i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej. Podobnie jak w poprzednich latach, celem obecnej, V edycji konkursu, będzie wyłonienie klastrów, które będą partnerami w realizacji celów polityk publicznych i budowaniu przewag konkurencyjnych Polski. Konkurs składa się z trzech etapów, a klastry oceniane są w pięciu obszarach:

  1. Zasoby ludzkie, infrastrukturalne i finansowe,
  2. Potencjał gospodarczy klastra,
  3. Tworzenie i transfer wiedzy,
  4. Działania na rzecz polityk publicznych
  5. Orientacja na klienta.

Szczegółowe informacje na temat konkursu.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zachęca zainteresowanych do starania się o status Krajowego Klastra Kluczowego.

Zobacz pozostałe artykuły

Zapisz się do newslettera