Rozpoczęcie naboru wniosków w ramach projektu „Granty na badania i innowacje”

W dniu 13 marca 2017r. w siedzibie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, na konferencji prasowej Prezes Andrzej Parafiniuk wraz z Wiceprezesem Markiem Dźwigajem ogłosili oficjalne rozpoczęcie naboru wniosków w ramach projektuGranty na badania i innowacje”.

Lokalne media jako pierwsze mogły zapoznać się z zarysem Projektu. Wiceprezes PFRR Marek Dźwigaj opisał główne założenia Projektu na tle aktualnej sytuacji naszego regionu i kraju. Wskazał też bariery utrudniające przedsiębiorstwom sięganie po środki na badania, rozwój i innowacje. Na konferencji omówiono, jak na tle innych 263 unijnych regionów wypada województwo podlaskie na podstawie ogłoszonego w ubiegłym tygodniu raportu Komisji Europejskiej o konkurencyjności regionów Unii Europejskiej. Wskazano czynniki, które zdecydowały o miejscu naszego regionu w rankingu. Nasz projekt to szansa na poprawę wyników woj., podlaskiego w tej dziedzinie.

Wnioski o granty będą przyjmowane od 15 marca 2017r . w Biurze Projektu w Białymstoku przy ul. Spółdzielczej 8. Wszelkie informacje na temat zasad naboru wniosków, Regulaminu powierzania grantów, zasad kwalifikowalności itp. znajdują się na stronie projektu www.grantynainnowacje.pl.

Źródło: Informacja własna