Nabór uzupełniający na targi AIM 2013 w Dubaju

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. informuje, iż ogłoszony został konkurs uzupełniający dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej na uczestnictwo w wyjeździe na Targi AIM (Annual Investment Meeting) 2013 odbywające się w dniach 30.04.-2.05.2013 r. w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie).

W Wyjeździe mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy zarejestrowani i prowadzący działalność minimum 18 miesięcy na dzień złożenia Wniosku na terenie jednego z 5 województw Polski Wschodniej, tj. lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, maksymalnie 1 przedstawiciel reprezentujący 1 przedsiębiorcę.

W Wyjeździe mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy działający w następujących branżach:

  • Producent przetworzonych produktów mlecznych;
  • Producent przetworów owocowych, konfitur, dżemów;
  • Producent z sektora lotniczego posiadający udokumentowane projekty do współpracy (jedynie producenci podzespołów do samolotów i innych jednostek latających; producenci innych urządzeń lub usług związanych ściśle z lotnictwem);
  • Właściciel ośrodków hotelowych i SPA posiadających zaświadczenia o standardzie 4* lub 5* (załączyć do Wniosku) lub właścicieli obiektów przeznaczonych do rewitalizacji/przebudowy lub terenów pod budowę hotelu/ośrodka SPA o standardzie 4* lub 5* centrów konferencyjno-wystawienniczych (min. 5 tys. M2 istniejących lub przewidzianych do realizacji) – obowiązkowo do Wniosku załączony szczegółowy i profesjonalnie przygotowany do prezentacji biznesplan + dokumentacja dot. własności ziemi/obiektu.
  • Producent jachtów żaglowych i motorowych posiadający w swojej ofercie jachty morskie (o wartości rynkowej nie przekraczającej 500 000 USD);
  • Biura projektowe i pracownie architektoniczne i urbanistyczne – dokumenty poświadczające realizację projektów zlokalizowanych za granicą na zlecenie min. 3 korporacyjnych kontrahentów zagranicznych załączone do Wniosku + wizualizacje, zdjęcia realizacji projektu, referencje od klienta;
  • Producenci wyrobów luksusowych produkowanych na skalę przemysłową przeznaczonych do wyposażenia hoteli 4* lub 5* (w tym np. tekstylia, meble, wyposażenie wnętrz itp.) – posiadający udokumentowaną współpracę z hotelami min. 4* lub 5* dokumenty poświadczające współpracę z min. 2 kontrahentami załączone do Wniosku.

Termin nadsyłania wniosków: 1 marca 2013 r., godz. 15.00.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście, pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres:

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
ul. Bagatela 12
00-585 Warszawa
wraz z dopiskiem: BPW – AIM 2013

(Kontakt: aleksandra.bigda@paiz.gov.pl)

Szczegóły pod tym linkiem.

Wyjazd jest organizowany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja i Współpraca, komponent Promocja, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. o dofinansowanie projektu Nr POPW.01.04.01-00-001/09.