Nabór firm z sektora budowlanego na wyjazd na targi „MosBuild 2013”, Moskwa, 2-5.04.2013r.

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. informuje, iż ogłaszony został nabór wniosków dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej działających w sektorze budowlanym (szczególnie – materiały budowlane, farby, narzędzia, oświetlenia, podłogi, okna, drzwi) na uczestnictwo w targach MosBuild 2013 w Moskwie, odbywających się w terminie 2-5 kwietnia 2013 r.

W targach mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy zarejestrowani i prowadzący działalność gospodarczą minimum 18 miesięcy na terenie jednego z 5 województw Polski Wschodniej, w sektorze budowlanym.

Przewidywana liczba miejsc: 20 przedsiębiorstw – maksymalnie jeden przedstawiciel z jednego przedsiębiorstwa.

Termin nadsyłania wniosków: 19 grudnia 2012 roku godzina 12:00

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres:

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
ul. Bagatela 12
00-585 Warszawa
leszek.kolodziejczyk@paiz.gov.pl 
tel. 22 334-99-50
wraz z dopiskiem: BPW – targi Mosbuild 2013

Wnioski nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data i godzina wpłynięcia Wniosku do PAIiIZ.

Szcegółowe informacje tutaj.

Uczestnictwo w targach jest organizowane przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja i Współpraca, komponent Promocja, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. o dofinansowanie projektu Nr POPW.01.04.01-00-001/09.