Nabór do Funduszy Norweskich od 1 lutego

Od 1 lutego 2022 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach Funduszy Norweskich, w schemacie „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth”. Celem konkursu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia. Na realizację wyłonionych projektów zostanie przeznaczona kwota 9,35 mln euro.

Kto może otrzymać wsparcie?

Mikro, małe lub średnie firmy, które:

 • zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
 • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż równowartość 20 tysięcy euro.

Na co możesz przeznaczyć wsparcie?

Działania prowadzące do wdrożenia mogą obejmować opracowanie, zastosowanie lub wprowadzenie na rynek (komercjalizację) innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań. Wydatki objęte wsparciem:

 • inwestycyjne (m.in. w portach morskich lub śródlądowych):
  • maszyny i urządzenia
  • roboty budowlane
  • wartości niematerialne i prawne
  • dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska
 • eksperymentalne prace rozwojowe
 • usługi doradcze

Ile możesz otrzymać?

Twoja firma może otrzymać maksymalnie 2 000 000 euro.

Wsparcie wyniesie do 80% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 20% całkowitego kosztu projektu

Więcej informacji

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/innowacje-w-obszarze-wod-morskich-i-srodladowych

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zachęca zainteresowane firmy na nabór do Funduszy Norweskich.