Misje

Misja gospodarcza do Grecji, 11 marzec 2014 r.

W dniu 11 marca 2014 r. w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej „Mission for Growth„ odbędzie się misja gospodarczą do Grecji, która ma na celu wspieranie współpracy zagranicznej