Misje

Misja gospodarcza do Afryki Zachodniej „Missions for Growth”

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zaprasza przedsiębiorców do udziału w misji gospodarczej do Republiki Zielonego Przylądka organizowanej w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej „Mission for Growth„,

Misja gospodarcza do Chin „Missions for Growth”

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zaprasza przedsiębiorców do udziału w misji gospodarczej do Chin – Chengdu w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej „Mission for