Misje handlowe do Azji – zachęcamy do uczestnictwa

Program EU Gateway & Business Avenues oferuje przedsiębiorcom z 9 branż możliwość wyjazdu na misję do Korei, Japonii i Singapuru. Misji do Singapuru każdorazowo towarzyszy dodatkowa misja do jednego z pozostałych krajów Azji Południowo-Wschodniej.

W programie mogą brać udział firmy z następujących branż: środowisko i technologie wodne, technologie energooszczędne, branża czystych technologii, budownictwo, ochrona zdrowia i technologie medyczne, IT, branża kolejowa, wzornictwo, żywność organiczna.

Organizator misji zapewnia kompleksowe wsparcie strategiczne i organizacyjne oraz dofinansowanie do zakwaterowania.

Misje handlowe do Azji

Wsparcie strategiczne obejmuje:

  • przygotowanie z zakresu charakterystyki danego rynku, kultury i istniejących możliwości biznesowych,
  • organizację spotkań z lokalnymi firmami,
  • wsparcie na miejscu i doradztwo.

Wsparcie organizacyjne obejmuje logistykę i promocję firmy związane z uczestnictwem w imprezie wystawienniczej.

Opis kryteriów jakie należy spełnić, aby aplikować do uczestnictwa w misji oraz harmonogram misji, a także szczegółowy opis usług świadczonych przez organizatora są dostępne na stronie: https://eu-gateway.eu/.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zachęca do udziału w organizowanych misjach handlowych.