Misje gospodarcze i imprezy targowe polskich firm w Turcji

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. organizuje w ramach programu promocji o charakterze ogólnym na terenie Turcji misje gospodarcze połączone z udziałem w następujących imprezach targowych:

 • Yapi Fuari – Turkeybuild – Stambuł, 24-28 kwietnia 2013 — udział przedsiębiorców z branży budowlanej;
 • Mining, Natura Resorce and Technology Fair — Izmir, 23-25 maja 2013 — udzial przedsiębiorców z branży wydobywczej i górniczej;
 • Izmir International Fair 2013 —Izmir, 29 sierpnia-8 września 2013— targi wielobranżowe;
 • World Ford — International Ford Products & Processing Technologies Exhibition — Stambuł, 5-8 września 2013 — udział przedsiębiorców z branży maszyn I urządzeń rolniczych;
 • Cebit Bilisim Eurasia — Stambuł, 24-27 października 2013 — udział przedsiębiorców z branży ICT;
 • International Health Tourism Exhibition — Antalya, listopad 2013 — udział przedsiębiorców z branży turystyki medycznej.

Program udziału polskich przedsiębiorców w misjach i targach przewiduje m.in.:

 • działania informacyjno – promocyjne skierowane do określonych grup docelowych o pobycie grupy polskiego biznesu w Turcji,
 • udział w imprezie targowej na stoisku narodowym polskich firm dającym możliwość prezentacji oferty eksportowej uczestników,
 • udział w seminarium gospodarczym organizowanym przez PAIiIZ podczas targów,
 • spotkania b2b firm polskich i tureckich na stoisku narodowym,
 • spotkania z przedstawicielami tureckiego samorządu gospodarczego.

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania udziału w projekcie. Wielkość pomocy na udział przedsiębiorcy w programie promocji o charakterze ogólnym w ramach Poddziałania 6.5.2 PO IG nie może przekroczyć 75 % poniesionych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. Przedsiębiorstwa zainteresowane uzyskaniem dofinansowania powinny złożyć wniosek bezpośrednio do Ministerstwa Gospodarki, Departament Wdrażania Programów Operacyjnych, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.

Termin zgłaszania wniosków do Ministerstwa Gospodarki na imprezy odbywające się w kwietniu i maju upływa na 30 dni przed rozpoczęciem danej imprezy. Na wydarzenia realizowane we wrześniu, październiku i listopadzie upływa z dniem 30 czerwca 2013 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w programie. Uprzejmie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń (109kB) w formie elektronicznej na adres:

Agnieszka Schütte
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
ul. Bagatela 12
00-585 Warszawa
tel: 22 334 9801
fax: +48 22 334 9990
e-mail: agnieszka.schutte@paiz.gov.pl

Projekt organizowany jest w ramach projektu systemowego „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” (poddziałanie 6.5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka)