Misja przyjazdowa sektora jachtowego podczas targów ARBOS Poland, 26-29.09.2013r., Ostróda

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. ogłosiła nabór przedsiębiorców z Polski Wschodniej (wyłącznie dla producentów łodzi, jachtów, motorówek) na uczestnictwo w misji przyjazdowej zagranicznych dealerów i dystrybutorów z sektora jachtowego, w związku ztargami ARBOS Poland, odbywającymi się w terminie 26-29 września 2013 r., w Ostródzie (Polska).

Misja będzie obejmowała spotkania z zagranicznymi dealerami i dystrybutorami, którzy będą uczestniczyć w targach ARBOS Poland w Ostródzie.

Przewidywana liczba miejsc: 10

W Misji może uczestniczyć JEDEN przedstawiciel firmy.

Termin nadsyłania wniosków: 14 sierpnia 2013 r. do godz. 17:00.

W Misji może uczestniczyć firma z Polski Wschodniej, która dysponować będzie własnym stoiskiem na ww. targach. Uczestnictwo w targach ARBOS Poland nie jest jednak warunkiem uczestnictwa w Misji.

W ramach organizacji Misji, PAIiIZ nie przewiduje zapewnienia stoiska na targach ARBOS Poland dla firm uczestniczących w organizowanego wyjazdu.

Więcej informacji i dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie internetowej PAIiIZ tutaj.

Wnioski o uczestnictwo w Wyjeździe wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać na adres:

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
ul. Bagatela 12,
00-585 Warszawa
z dopiskiem:BPW – MISJA JACHTOWA OSTRÓDA

KONTAKT: aleksandra.sobczak@paiz.gov.pl