Misja gospodarczej firm z sektora maszynowo-metalowego do Francji

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. ogłosiła nabór wniosków przedsiębiorców z Polski Wschodniej (sektor maszynowo-metalowy) na uczestnictwo w misji gospodarczej do Francji (Paryż i okolice). Wyjazd planowany jest na marzec-kwiecień 2014 r.

W Wyjeździe uczestniczyć mogą wyłącznie przedsiębiorcy posiadający siedzibę i prowadzący działalność na terenie jednego z 5 województw Polski Wschodniej, tj. lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego min. 18 miesięcy, oraz działający w sektorze maszynowo-metalowym zgodnie z postanowieniami „Regulaminu uczestnictwa w Wyjeździe”.

Udział w wyjeździe jest organizowany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej”. Dofinansowanie uczestnictwa przedsiębiorcy wynosi blisko 100% kosztów udziału w wyjeździe.

Termin nadsyłania wniosków upływa: 6 grudnia 2013 r.

W sprawach związanych z wyjazdem prosimy o kontakt:

Anna Krasoń 
tel: 22 334 98 48
e-mail: anna.krason@paiz.gov.pl

Jednocześnie informuję, że regulamin oraz pozostała dokumentacja konkursowa dotycząca wyjazdu jest dostępna tutaj.