Misja gospodarcza podczas targów HO.RE.CA 2016, 12-15.02.2016r., Ateny (Grecja

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Atenach organizuje misję gospodarczą firm polskich w związku z organizacją stoiska informacyjnego podczas Międzynarodowych Targów HO.RE.CA 2016, które odbędą się w dniach 12-15 luty 2016r. w Sali Wystawienniczej Metropolitan Expo w Atenach. Targi obejmują cały zakres hotelarstwa i gastronomii (wyposażenie hoteli, restauracji, kawiarni; napoje, artykuły spożywcze). W 2015 roku Targi zgromadziły ok. 520 wystawców i 200 tys. odwiedzających. Są to największe tego typu targi na Bałkanach.

Targi HORECA 2016 w Atenach są doskonałą okazją do promocji polskich producentów sprzętu oraz wyposażenia restauracji i hoteli. Jest to także szansa dla polskich producentów mebli na nowe kontrakty. Grecja posiadająca ponad 10 tys. hoteli jest dużym importerem sprzętu i wyposażenia hoteli i restauracji.

Uwzględniając napływające do WPHI w 2015 roku zapytania firm greckich o charakterze branżowym oraz wnioski z organizowanych spotkań biznesowych jak i analizę głównych produktów w imporcie Grecji z Polski w 2015 roku, można stwierdzić, że do perspektywicznych branż dla polskiego eksportu należą produkty rolno – spożywcze, w tym artykuły spożywcze typu HORECA. Na uwagę zasługuje fakt, iż w ostatnich latach Greccy przedsiębiorcy wykazują duże zainteresowanie produktami spożywczymi z Polski. W warunkach kryzysu firmy greckie poszukują partnerów mogących zaoferować korzystniejsze finansowo oferty na produkty importowane do Grecji.

Koszty uczestnika misji obejmują: ceny biletów lotniczych, ubezpieczenia, zakwaterowania i wyżywienia (ceny hoteli w Atenach nie przewyższają cen hoteli w Polsce.

Koszty WPHI Ateny obejmują: koszty związane z organizacją spotkań, tłumaczeń, wynajęcia sal, sprzętu audio-wizualnego, transportu itp. podczas targów oraz spotkań B2B.

Firmy, które nie zdecydują się na organizację samodzielnego stoiska zapraszamy do nadsyłania na adres Wydziału materiałów promocyjnych, prospektów, katalogów, materiałów na CD i DVD. Materiały te będziemy dystrybuować na naszym stoisku.

Więcej informacji (w jęz. angielskim) na temat targów HORECA znajdziecie Państwo tutaj.

Kontakt:

Marta SZAJBEL 
Specjalista ds. Promocji Eksportu
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach

Skra 10,
155 62 Holargos
Ateny, Grecja
tel: (+30) 210 6770248
fax: (+30) 210 6721952
athens@trade.gov.pl
www.greece.trade.gov.pl