Misja gospodarcza Komisji Europejskiej do Wietnamu, Birmy i Tajlandii w dniach 12-16.11.2013r.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zaprasza w imieniu wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Antonio Tajani do udziału w misji gospodarczej do Wietnamu, Birmy i Tajlandii w dniach 12—16 listopada 2013 r. Organizatorem misji jest Komisja Europejska.

Misja jest organizowana w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej Missions for Growth

Głównym celem misji jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw europejskich w podjęciu działalności w regionie ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej) oraz promowanie europejskiej gospodarki w docelowych branżach poprzez uczestnictwo w spotkaniach biznesowych z lokalnymi przedsiębiorcami.

Misja jest ukierunkowana w szczególności na następujące branże:

 • Dobra konsumpcyjne (w tym: ubrania, leki, chemikalia, motoryzacja,…)
 • Turystyka
 • Agrobiznes
 • Energia & Infrastruktura
 • Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczenia
 • Dystrybucja i sprzedaż detaliczna

PROGRAM:

 • Wietnam
  • 12-13 listopad – spotkania z przedstawicielami podmiotów gospodarczych oraz Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Wietnamu.
 • Birma
  • 14-15 listopad – forum biznesowe z przedstawicielami rządu Birmy i lokalnymi przedsiębiorcami.
 • Tajlandia
  • 16 listopad – spotkanie z czołowymi przedstawicielami polityki i gospodarki Bangkoku.
   Wszystkie szczegóły dotyczące wyjazdu zostaną podane do wiadomości uczestnikom z odpowiednim wyprzedzeniem.
 • Birma
  • Obywatele państw Unii Europejskiej potrzebują wizę przy wjeździe do Birmy. Można ją uzyskać jedynie w placówkach dyplomatyczno-konsularnych Birmy (najbliższa placówka znajduje się w Berlinie, tel. 0049 30 206 15 710, http://www.botschaft-myanmar.de/). Przy wjeździe ważność paszportu nie może być krótsza niż 6 miesięcy od daty upływu ważności wizy.
 • Wietnam/Tajlandia
  • Wiza do Wietnamu jest wymagana dla wszystkich obywateli krajów UE. Natomiast warunki uzyskania wizy do Tajlandii są zależne od narodowości zgłaszającego wyjazd. Dlatego też wskazane jest osobiste skontaktowanie się z placówką dyplomatyczną danego kraju.

Koszty związane z podróżą i zakwaterowaniem uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Komisja Europejska zapewnia grupową rezerwację hotelową, a także transport lokalny.

Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/mission-growth/missions-for-growth/index_en.htm

Źródło: http://een.ec.europa.eu/events/missions-growth 

Opracowała:

Alicja Orzechowska
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Enterprise Europe Network
BISNEP Białystok
ul. Ks. I. Wierobieja 30 lok. 18
17-200 Hajnówka
Tel: + 48 85 682 51 87
e-mail: orzechowska@pfrr.pl