Misja gospodarcza Komisji Europejskiej do Portugalii

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zaprasza w imieniu wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Antonio Tajani do udziału w misji gospodarczej do Portugalii w dniach 28-29 listopada 2013 r. Organizatorem misji jest Komisja Europejska w ramach inicjatywy Missions for Growth – „Strategii na rzecz wzrostu gospodarczego EUROPA 2020„.

29 listopada 2013roku konsorcjum Enterprise Europe Network w Portugalii organizuje w Lizbonie spotkania brokerskie, których tematyka będzie skoncentrowana na następujących sektorach:

  • Gospodarka morza (tj. działalność w strefie przybrzeżnej – energia z wiatru, fal i pływów morskich, rejsy i turystyka morska, farmacja i biotechnologia)
  • Zdrowie
  • Turystyka
  • Komponenty samochodowe
  • Komponenty lotnicze
  • ICT
  • Rolnictwo i żywność
  • Wyroby papiernicze

Przedstawiciele innych sektorów są również mile widziani.

Na rozmowy brokerskie zarejestrowało się już 320 portugalskich firm, 10 firm greckich i 2 holenderskie. Termin rejestracji upływa 30 października 2013.

Strona internetowa spotkań: http://www.b2match.eu/m4g-portugal

Więcej informacji: http://www.b2match.eu/m4g-portugal/pages/how-it-works

Źródło: http://een.ec.europa.eu

Opracowała:

Alicja Orzechowska
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Enterprise Europe Network
BISNEP Białystok
ul. Ks. I. Wierobieja 30 lok. 18
17-200 Hajnówka
Tel: + 48 85 682 51 87
e-mail: orzechowska@pfrr.pl