Misja gospodarcza firm spożywczych podczas targów FHC China 2014, 10-11.11.2014r., Szanghaj (Chiny)

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. ogłosiła nabór dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej na uczestnictwo w misji gospodarczej oraz wyjeździe na targi FHC China 2014 odbywające się w Szanghaju (Chiny) w terminie 10-11 listopada 2014 r.

W misji i targach mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalność minimum 18 miesięcy (na dzień złożenia wniosku) i posiadający siedzibę w jednym z 5 województw Polski Wschodniej: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, działający w sektorze spożywczym (producenci i dystrybutorzy żywności – jedynie wyspecjalizowani dystrybutorzy, którzy mogą udokumentować współpracę z kontrahentami zagranicznymi tj. przedstawić faktury sprzedażowe – załączyć do wniosku) zgodnie z zakresem targów maksymalnie 1 przedstawiciel reprezentujący 1 przedsiębiorcę. W przypadku braku kompletu 20 uczestników kwalifikowane będą również firmy producenci z sektora około spożywczego.

Planowany termin Wyjazdu wraz z datami transferów międzynarodowych: 9-14/15 listopada 2014 r.

Termin odbywania się misji: 10-11 listopada 2014 r.

Termin targów FHC China: 12-14 listopada 2014 r.

Przewidywana liczba miejsc: 20 przedsiębiorstw

Termin nadsyłania wniosków: 23 czerwca 2014 r.

We wszystkich kwestiach związanych z targami prosimy o kontakt:

Aleksadra Bigda 
tel: 22 334 98 97
e-mail: aleksandra.bigda@paiz.gov.pl

Regulamin oraz pozostała dokumentacja konkursowa dotycząca Wyjazdu są dostępne tutaj.

Udział w misji i targach jest organizowany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej”. Dofinansowanie uczestnictwa przedsiębiorcy wynosi blisko 100% kosztów.